Τηλεπικοινωνίες


Το μάθημα πραγματεύεται τις παρακάτω θεματικές ενότητες: Βασικές έννοιες Σημάτων και Συστημάτων. Φασματική περιγραφή Σημάτων, Ανάλυση Fourier, Στοιχειώδη φίλτρα. Μετάδοση δεδομένων (αναλογικών, ψηφιακών). Μετάδοση αναλογικών σημάτων με διαμόρφωση πλάτους (AM), συχνότητας (FM), φάσης (PM). Συστήματα παλμοκωδικής διαμόρφωσης, PCM, DPCM, DM. Τεχνικές διαμόρφωσης αναλογικού φέροντος με ψηφιακό σήμα. Μετάδοση ψηφιακού σήματος με διαμόρφωση ASK, PSK, FSK.


Στόχοι Μαθήματος

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει να : Κατανοεί τις βασικές ιδιότητες σημάτων και συστημάτων. Κατανοεί και να εφαρμόζει τις ιδιότητες του μετασχηματισμού Fourier. Κατανοεί τις βασικές αρχές και έννοιες των αναλογικών και ψηφιακών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Αναλύει και σχεδιάζει τηλεπικοινωνιακά συστήματα σε εισαγωγικό επίπεδο. Εκτιμά τις επιδόσεις τηλεπικοινωνιακών συστημάτων σε σχέση με την πολυπλοκότητα, τον τύπο διαμόρφωσης και τις απαιτήσεις σε ισχύ και εύρος ζώνης. Επεξεργαστεί ένα σήμα με χρήση του Matlab. Μοντελοποιεί και προσομοιώνει ένα γραμμικό σύστημα με το πακέτο Simulink του Matlab.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υφίστανται προαπαιτούμενα μαθήματα.


Περιεχόμενα

Βασικές έννοιες Σημάτων και Συστημάτων. Φασματική περιγραφή Σημάτων, Ανάλυση Fourier, Στοιχειώδη φίλτρα. Μετάδοση δεδομένων (αναλογικών, ψηφιακών). Μετάδοση αναλογικών σημάτων με διαμόρφωση πλάτους (AM), συχνότητας (FM), φάσης (PM). Συστήματα παλμοκωδικής διαμόρφωσης, PCM, DPCM, DM. Τεχνικές διαμόρφωσης αναλογικού φέροντος με ψηφιακό σήμα. Μετάδοση ψηφιακού σήματος με διαμόρφωση ASK, PSK, FSK.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Άγγελος Μιχάλας
Τμήμα: Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ
Ίδρυμα: ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Μηχανικού Η/Υ και Ηλεκτρονικού Μηχανικού
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ