Μηχανική Οχημάτων


Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές την έννοια των Μεταλλικών Κατασκευών, να αποκτήσουν δεξιότητες σχετικά με τη μελέτη και τον υπολογισμό των Μεταλλικών Κατασκευών της πράξης.Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση :  Να μπορούν να επιλύουν δικτυωτούς φορείς και να υπολογίζουν τις ράβδους του.  Να επιλέγουν και να υπολογίζουν τα μέσα σύνδεσης.  Να κατασκευάζουν και να υπολογίζουν σύμφωνα με την τυποποίηση αλλά και να διερευνούν τις κατασκευαστικές λύσεις, προτείνοντας την βέλτιστη από πλευράς οικονομίας


Στόχοι Μαθήματος


Προαπαιτούμενες Γνώσεις


Περιεχόμενα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Ιωάννης Αραμπατζής
Τμήμα: Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου και Μηχανολόγων Μηχανικών
Ίδρυμα: ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Μηχανολόγου Μηχανικού
Άδεια Χρήσης: Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ