Τεχνολογία Θέρμανσης


Διαστατική και Ομοιοματική ανάλυση. Συμπιεστές ροές (Αριθμός Mach, Ισεντροπική ροή, κρουστικά κύματα, γραμμές Fanno και Rayleigh). Μόνιμη ροή σε κλειστούς αγωγούς (εκθετικοί τύποι απωλειών, σωλήνες σε σειρά και παράλληλα, δίκτυα σωληνώσεων, μέθοδος Hardy - Cross). Μόνιμη ροή σε ανοιχτούς αγωγούς. Μεταβαλλόμενη ροή (υδραυλικό πλήγμα). Βασικά στοιχεία στροβιλομηχανικής.


Στόχοι Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι οι σπουδαστές να αποκτήσουν ουσιαστικές γνώσεις στο να σχεδιάζουν και να υπολογίζουν συστήματα κεντρικών θερμάνσεων. Σε συνδυασμό και με το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος αποκτούν τεχνογνωσία διαστασιολόγησης, κατασκευής, συντήρησης, ελέγχου και διάγνωσης βλαβών-δυσλειτουργιών τέτοιων συστημάτων. Στόχος της όλης αυτής διαδικασίας είναι η προετοιμασία των φοιτητών για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας του Μηχανολόγου Μηχανικού ως μελετητών και κατασκευαστών συστημάτων κεντρικών θερμάνσεων.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις


Περιεχόμενα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Θεολόγος Παναγιωτίδης
Τμήμα: Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
Ίδρυμα: ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Μηχανολόγου Μηχανικού
Άδεια Χρήσης: Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ