Οργανωσιακή Συμπεριφορά


Η Οργανωσιακή Συμπεριφορά είναι πολυδιάστατη και δυναμικά εξελισσόμενη έννοια. Το μέγεθος των επιχειρήσεων, η συνθετότητα των προβλημάτων, η πολυπλοκότητα των ανθρωπίνων σχέσεων δημιουργούν νέες απαιτήσεις, που πιέζουν για τη διερεύνηση των γνώσεων της συμπεριφοράς στον χώρο των οργανώσεων. Προκύπτει η ανάγκη να λυθούν περισσότερο σύνθετα προβλήματα στη σύγχρονη οργάνωση των επιχειρήσεων με συστηματοποιημένες ιδέες και γνώσεις που να μπορούν να δώσουν λύση στα διάφορα θέματα που αντιμετωπίζουν. Η οργανωσιακή συμπεριφορά αποτελεί το σημαντικότερο κομμάτι για μια σύγχρονη επιχείρηση και οργανισμό καθώς θέτει τις κατευθύνσεις και τους στόχους προς τους οποίους αυτή θα κινηθεί. Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές ερχονται σε επαφή με την έννοια της οργανωσιακής συμπεριφοράς και τη σημασία της για μια επιχείρηση - οργανισμό. Το ενδιαφέρον μας θα επικεντρωθεί στη διαδικασία οργάνωσης των επιχειρήσεων αλλά και στις κύρους τρόπους που χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση. Τέλος θα αναφερθούμε και σε σύγχρονα θέματα οργανωσιακής συμπεριφοράς, όπως η παρακίνηση, με την βοήθεια παραδειγμάτων και μελετών περιπτώσεων (case studies).


Στόχοι Μαθήματος

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής να είναι σε θέση να: Κατανοεί την έννοια και σημασία της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς Μπορεί εμπειρικά με τις γνώσεις και τις δυνατότητες να βρίσκει τις καλύτερες δυνατές λύσεις στα διάφορα ζητήματα που εμφανίζονται. Εξελίξει ουσιαστικές ικανότητες να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα γνωστά και άγνωστα ζητήματα των ανθρωπίνων σχέσεων και συμπεριφοράς στην οργάνωση. Σέβεται τις ανάγκες και τις επιθυμίες του ατόμου που ξεκινούν από τον εσωτερικό του κόσμο και επηρεάζουν τις σκέψεις και τη συμπεριφορά του στην οργάνωση. Δημιουργεί θετική διάθεση στους εργαζομένους στην αντιμετώπιση του περιβάλλοντος του οργανισμού. Κατανοεί τις αιτίες κάποιου γεγονότος ή της συμπεριφοράς κάποιου μέσα στην οργάνωση. Ελέγχει την εγκυρότητα των πληροφοριών και να επιβεβαιώνει τα συμπεράσματά του. Θυμάται ότι οι οργανισμοί είναι κοινωνικά συστήματα και οι σχέσεις μεταξύ ατόμων και ομάδων δημιουργούν ένα είδος προσδοκίας για τη συμπεριφορά που αναμένεται από τα άτομα.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν απαιτούνται προγενέστερες γνώσεις για τους φοιτητές της κατεύθυνσης «Διοίκησης Eπιχειρήσεων», ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες του μαθήματος.


Περιεχόμενα

Η Οργανωσιακή Συμπεριφορά είναι πολυδιάστατη και δυναμικά εξελισσόμενη έννοια. Το μέγεθος των επιχειρήσεων, η συνθετότητα των προβλημάτων, η πολυπλοκότητα των ανθρωπίνων σχέσεων δημιουργούν νέες απαιτήσεις, που πιέζουν για τη διερεύνηση των γνώσεων της συμπεριφοράς στον χώρο των οργανώσεων. Προκύπτει η ανάγκη να λυθούν περισσότερο σύνθετα προβλήματα στη σύγχρονη οργάνωση των επιχειρήσεων με συστηματοποιημένες ιδέες και γνώσεις που να μπορούν να δώσουν λύση στα διάφορα θέματα που αντιμετωπίζουν. Η οργανωσιακή συμπεριφορά αποτελεί το σημαντικότερο κομμάτι για μια σύγχρονη επιχείρηση και οργανισμό καθώς θέτει τις κατευθύνσεις και τους στόχους προς τους οποίους αυτή θα κινηθεί. Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με την έννοια της οργανωσιακής συμπεριφοράς και τη σημασία της για μια επιχείρηση - οργανισμό. Το ενδιαφέρον μας θα επικεντρωθεί στη διαδικασία οργάνωσης των επιχειρήσεων αλλά και στις κύρους τρόπους που χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση. Τέλος θα αναφερθούμε και σε σύγχρονα θέματα οργανωσιακής συμπεριφοράς, όπως η παρακίνηση, με την βοήθεια παραδειγμάτων και μελετών περιπτώσεων (case studies).

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Παναγιώτης Σερδάρης
Τμήμα: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη)
Ίδρυμα: ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Θεματική Περιοχή: Κοινωνιολογία
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ