Λογική και Λογικός Προγραμματισμός


Επισκόπηση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Περιγραφή προβλημάτων σε χώρο καταστάσεων. Μελέτη αλγόριθμων τυφλής αναζήτησης (π.χ. αναζήτηση Πρώτα σε Βάθος, Πρώτα σε Πλάτος, Επαναληπτική Εκβάθυνση, κλπ.). Μελέτη αλγόριθμων ευριστικής συνάρτησης (π.χ. αναζήτηση με Αναρρίχηση Λόφων, Πρώτα στο Καλύτερο, Άλφα-Άστρο (Α*), κλπ.). Αλγόριθμοι αναζήτησης σε παιγνίδια δύο αντιπάλων (π.χ. ο αλγόριθμος Minimax). Μελέτη προβλημάτων ικανοποίησης περιορισμών. Αναπαράσταση γνώσης και συλλογιστικές. Λογική, δομημένες αναπαραστάσεις γνώσης, συστήματα κανόνων. Χειρισμός της αβεβαιότητας με χρήση πιθανοτήτων, με προσέγγιση Dempster-Shafer, κλπ. Στοιχεία ασαφούς λογικής. Στοιχεία μη συμβολικών μεθόδων που περιλαμβάνουν νευρωνικά δίκτυα και γενετικούς αλγόριθμους. Αρχές λογικού προγραμματισμού Ανασκόπηση στον προτασιακό και κατηγορηματικό λογισμό. Η αρχή της απόφασης (resolution principle), αντικατάσταση και ενοποίηση. Εισαγωγή στην Prolog Σχέση της Prolog με τον κατηγορηματικό λογισμό. Βασικές έννοιες λογικών προγραμμάτων, γεγονότα, κανόνες, ερωτήσεις, όροι. Αναδρομικές δομές δεδομένων, αποκοπή, άρνηση ως αποτυχία. Διαδικασίες εισόδου/εξόδου, αριθμητικές ενσωματωμένες διαδικασίες, ορισμός τελεστών. Μεθοδολογία προγραμματισμού. Εφαρμογές της Prolog σε προβλήματα της Τεχνητής Νοημοσύνης.


Στόχοι Μαθήματος


Προαπαιτούμενες Γνώσεις


Περιεχόμενα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Βασίλειος Καμπουρλάζος
Τμήμα: Μηχανικών Πληροφορικής
Ίδρυμα: ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών
Άδεια Χρήσης: Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ