Εισαγωγή στη Φιλοσοφία


Επιχειρείται μια διαχρονική ανασκόπηση της φιλοσοφικής σκέψης μέσα από τις πηγές, προκειμένου να διαμορφωθεί μια κριτική συζήτηση για τις βασικές έννοιές της. Αρωγός σε μια τέτοια προσέγγιση αποτελεί η σκέψη της αρχαίας και της νεώτερης φιλοσοφικής σκέψης.


Στόχοι Μαθήματος

Επιχειρούμε μια εισαγωγική θεώρηση της φιλοσοφίας με στόχο να αναπτύξουμε μια κριτική σκέψη απέναντι σε εννοιολογικές αναφορές της. Ειδικότερα, προτείνουμε έναν χώρο σκέψης,  ο  οποίος θα διαμορφώνεται διαρκώς από τις προβολές της αρχαίας φιλοσοφικής αναφοράς ανά τους αιώνες. Ο φοιτητής θα μπορεί να αντιλαμβάνεται εκείνες τις έννοιες, που δομούν μια κριτική προβολή των οντολογικών και κοσμολογικών θεωρήσεων, προκειμένου να συζητά τις επιμέρους προτάσεις τους. Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσει να οικοδομήσει μια σκεπτέα πρόταση απέναντι στα φιλοσοφικά συστήματα, αλλά και στις επιρροές, όπως αυτές διαμορφώνονται διαρκώς κατά την κίνηση της σοφίας.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν προαπαιτούνται προγενέστερες γνώσεις


Περιεχόμενα

Επιχειρείται μια διαχρονική ανασκόπηση της φιλοσοφικής σκέψης μέσα από  τις πηγές, προκειμένου  να διαμορφωθεί μια κριτική συζήτηση για τις βασικές έννοιές της. Αρωγός σε μια τέτοια προσέγγιση αποτελεί η σκέψη της αρχαίας και της νεώτερης φιλοσοφικής σκέψης.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΤΖΑΝΑΡΗΣ
Τμήμα: Τμήμα θεολογικών και ιερατικών σπουδών
Ίδρυμα: ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Θεματική Περιοχή: Άλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ