Ορεινή Υδρογεωμορφολογία


Αντικείμενο του μαθήματος αποτελούν η διερεύνηση των χειμάρρων, ποταμών, τα μορφομετρικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά των ορεινών λεκανών απορροής, η ταξινόμηση των χειμαρρικών ρευμάτων. Έμφαση δίνεται στα είδη των χειμαρρικών φαινομένων που αναπτύσσονται και στη διερεύνηση του μηχανισμού ενεργοποίησης τους. Ερευνώνται επίσης οι νόμοι της υποβάθμισης και ερημοποίησης των ορεινών όγκων, η μετακίνηση των φερτών υλικών και η απόθεση τους στις λεκάνες απορροής, ο ρόλος του δάσος και της βλάστησης. Επιπρόσθετα αναλύεται με την χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών η χωρική και η ποσοτική εκτίμηση της υποβάθμισης.


Στόχοι Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος αποτελούν η διερεύνηση των χειμάρρων, ποταμών, τα μορφομετρικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά των ορεινών λεκανών απορροής, η ταξινόμηση των χειμαρρικών ρευμάτων. Έμφαση δίνεται στα είδη των χειμαρρικών φαινομένων που αναπτύσσονται και στη διερεύνηση του μηχανισμού ενεργοποίησης τους. Ερευνώνται επίσης οι νόμοι της υποβάθμισης και ερημοποίησης των ορεινών όγκων, η μετακίνηση των φερτών υλικών και η απόθεση τους στις λεκάνες απορροής, ο ρόλος του δάσος και της βλάστησης. Επιπρόσθετα αναλύεται με την χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών η χωρική και η ποσοτική εκτίμηση της υποβάθμισης.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις


Περιεχόμενα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Δημήτριος Εμμανουλούδης
Τμήμα: Δασοπονίας
Ίδρυμα: ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης
Θεματική Περιοχή: Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Άδεια Χρήσης: Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ