Μηχανική Ρευστών ΙΙ


Διαστατική και Ομοιοματική ανάλυση. Συμπιεστές ροές (Αριθμός Mach, Ισεντροπική ροή, κρουστικά κύματα, γραμμές Fanno και Rayleigh). Μόνιμη ροή σε κλειστούς αγωγούς (εκθετικοί τύποι απωλειών, σωλήνες σε σειρά και παράλληλα, δίκτυα σωληνώσεων, μέθοδος Hardy - Cross). Μόνιμη ροή σε ανοιχτούς αγωγούς. Μεταβαλλόμενη ροή (υδραυλικό πλήγμα). Βασικά στοιχεία στροβιλομηχανικής.


Στόχοι Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι σπουδαστές την έννοια της διαστατικής και ομοιοματικής ανάλυσης, τη συμπεριφορά των συμπιεστών ροών, τη διαμόρφωση δικτύων σωληνώσεων, θέματα με ροές σε ανοιχτούς αγωγούς και την ιδιαιτερότητα των μεταβαλλόμενων ροών και να αποκτήσουν δεξιότητες σχετικά με τους υπολογισμούς σε αντίστοιχα προβλήματα της πράξης.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις


Περιεχόμενα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Θεολόγος Παναγιωτίδης
Τμήμα: Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
Ίδρυμα: ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης
Θεματική Περιοχή: Φυσική
Άδεια Χρήσης: Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ