Μηχανική Ρευστών Ι


Θεμελιώδεις έννοιες των ρευστών. Ιδιότητες – ορισμοί. Υδροστατική. Κινηματική των ρευστών – βασικές εξισώσεις. Πραγματικά ρευστά (ιξώδης ροή, Αριθμός Reynolds, οριακά στρώματα, οπι-σθέλκουσα, ροή σε απλές σωληνώσεις, μηχανική της λίπανσης). Ιδανικές ροές (δυναμικό ταχύτη-τας, ροϊκές συναρτήσεις).


Στόχοι Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι σπουδαστές την έννοια των βασικών νόμων που διέπουν την υδροστατική και την κινηματική των ρευστών , να αποκτήσουν δεξιότητες σχετικά με τη χρήση οργάνων μέτρησης ρευστοδυναμικών μεγεθών και ελέγχου-ρύθμισης ροών.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις


Περιεχόμενα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Θεολόγος Παναγιωτίδης
Τμήμα: Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
Ίδρυμα: ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης
Θεματική Περιοχή: Φυσική
Άδεια Χρήσης: Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ