Ήπιες μορφές ενέργειαςΣτόχοι Μαθήματος

Η ανάπτυξη βασικής θεωρητικής υποδομής της ηλιακής τεχνολογίας για το σχεδιασμό και τη διαστασιολόγηση διαφόρων ηλιοθερμικών και ηλιοηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Η απόκτηση απαραίτητων γνώσεων για την κατανόηση της λειτουργίας όλων των τμημάτων μιας ηλιακής εγκατάστασης για παραγωγή ζεστού νερού, ή αέρα ή ηλεκτρικής ενέργειας. Η κατανόηση και η χρήση μεθόδων διαστασιολόγησης για ηλιοθερμικές και ηλιοηλεκτρικές εγκαταστάσεις.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις


Περιεχόμενα

εισαγωγή στο παγκόσμιο ενεργειακό και περιβαλλοντικό πρόβλημα. Γνωριμία με τις κυριότερες ήπιες μορφές ενέργειας. Πλεονεκτήματα. Μειονεκτήματα.μετατροπή ηλιακής ενέργειας σε θερμική ενέργεια. Ηλιακή γεωμετρία. Υπολογισμός ηλιακής ακτινοβολίας σε κεκλιμένο επίπεδο. στοιχεία επίπεδου ηλιακού συλλέκτη.θερμική απόδοση επίπεδου ηλιακού συλλέκτη. παράμετροι που επηρεάζουν την θερμική απόδοση επίπεδου ηλιακού συλλέκτη. συγκεντρωτικοί ηλιακοί συλλέκτες. αποθήκευση θερμικής ενέργειας. τεχνολογίες ενεργητικών ηλιακών συστημάτων. μέθοδοι διαστασιολόγησης ηλιακών εγκαταστάσεων για παραγωγή ζεστού νερού και θέρμανση χώρου. προσομοίωση ενεργητικών ηλιακών συστημάτων σε στάσιμη και μη στάσιμη κατάσταση. εφαρμογές ηλιακής ενέργειας στον οικιακό, βιομηχανικό, τουριστικό και γεωργικό τομέα. παραδείγματα. παθητικά ηλιακά συστήματα. μετατροπή ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική. φωτοβολταϊκάο φαινόμενο. χαρακτηριστική καμπύλη I-VΦ/Β στοιχείου. απόδοση Φ/Β στοιχείων. αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας. τεχνολογίες. εφαρμογές Φ/Β συστημάτων.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Ελένη Αποστολίδου
Τμήμα: Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
Ίδρυμα: ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Μηχανολόγου Μηχανικού
Άδεια Χρήσης: Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ