Αντοχή των Υλικών


Το μάθημα αυτό βάζει τα θεμέλια της μελέτης των σωμάτων που είναι γραμμικά-ελαστικά παραμορφώσιμα και στη συνέχεια εξετάζει της θεμελιώδεις αρχές που διέπουν την συμπεριφορά αυτών των σωμάτων αλλά και την εφαρμογή αυτών των θεμελιωδών αρχών σε απλές καταπονήσεις.


Στόχοι Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με τις έννοιες της επιστήμης της Αντοχής των Υλικών ώστε να μπορούν να πραγματοποιούν υπολογισμούς αντοχής σε φορείς που δέχονται τις ποιό συνηθισμένες φορτίσεις όπως κάμψη, στρέψη αλλά και να βρίσκουν τις συνεπακόλουθες παραμορφώσεις.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις


Περιεχόμενα

Εισαγωγικές έννοιες, μηχανολογική τάση, ειδική επιμήκυνση. Μονοαξονικές καταπονήσεις, εφελκυσμός-θλίψη, νόμος του HOOKE. Μέτρο ελαστικότητας, Μέτρο ολίσθησης, λόγος Poisson, όριο θραύσης, συντελεστής ασφάλειας . Tάσεις προερχόμενες από θερμοκρασιακές μεταβολές. Κρουστικά φορτία , συγκέντρωση τάσεων. Διάτμηση. Τρισδιάστατη εντατική κατάσταση, σύνθετη καταπόνηση. Κάμψη δοκών και εύρεση διαγραμμάτων τεμνουσών δυνάμεων και καμπτικών ροπών. Τάσεις στην κάμψη, σύνθετα δοκάρια. Ροπή αντίστασης διατομής. Στρέψη. Παραμορφώσεις στην κάμψη. Λυγισμός. Κυλινδρικά δοχεία υπό πίεση, λεπτότοιχα και χονδρότοιχα δοχεία. Κύκλος Mohr για τάσεις και επιμηκύνσεις. Το φαινόμενο της κόπωσης και υπολογισμοί αντοχής σε δυναμικές φορτώσεις.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Γεώργιος Τσακατάρας
Τμήμα: Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
Ίδρυμα: ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης
Θεματική Περιοχή: Φυσική
Άδεια Χρήσης: Παρόμοια διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ