Ηλεκτρομαγνητική θεωρία


Στα πλαίσια του μαθήματος θα εξεταστούν θέματα όπως: Νόμοι του Ηλεκτροστατικού Πεδίου, Ηλεκτρική αλληλεπίδραση και Ηλεκτρικό Φορτίο, Νόμος του Coulomb, Ένταση του Ηλεκτροστατικού Πεδίου, Ηλεκτρικό ∆υναμικό, Ηλεκτρική Ροή, Νόμος Gauss. Μαγνητικό πεδίο, ∆ύναμη Lorentz, Νόμος BiotSavart, Μαγνητική Ροή, Μαγνητική επαγωγή, Νόμος Ampere, Νόμος Gauss στο μαγνητισμό. Αυτεπαγωγή, Αμοιβαία επαγωγή, Μεταβαλλόμενα πεδία, Μαγνητικά κυκλώματα. ∆ιάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Εξισώσεις του Maxwell, Εξίσωση Laplace, Εξίσωση Poisson, Εξίσωση συνέχειας.


Στόχοι Μαθήματος

Σκοπός και στόχος του μαθήματος είναι να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να γνωρίσουν τις βασικές έννοιες και τους βασικούς νόμους της Ηλεκτρομαγνητικής Θεωρίας, όπως είναι το ηλεκτρικό πεδίο, ο νόμος του Gauss στον ηλεκτρισμό, το μαγνητικό πεδίο και η μαγνητική επαγωγή, αλλά και οι νόμοι των BiotSavart, o νόμος του Gauss στο μαγνητισμό. Επίσης, οι φοιτητές θα γνωρίζουν να μελετούν μαγνητικά κυκλώματα. Τέλος, μέσα από το μάθημα αυτό θα γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά, τις ιδιότητες και τις βασικές αρχές διάδοσης των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων σε διάφορα μέσα.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις


Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 1, Ηλεκτρικό Φορτίο και Ηλεκτρικό Πεδίο, Παραδείγματα, Ασκήσεις. Κεφάλαιο 2, Νόμος του Gauss, Παραδείγματα, Ασκήσεις. Κεφάλαιο 3, Ηλεκτρικό Δυναμικό, Παραδείγματα, Ασκήσεις. Κεφάλαιο 4, Χωρητικότητες Διηλεκτρικά. Παραδείγματα Ασκήσεις, Κεφάλαιο5, Μαγνητικά πεδία και Μαγνητικές Δυνάμεις, Παραδείγματα, Ασκήσεις. Κεφάλαιο 6, Πηγές Μαγνητικού πεδίου, Παραδείγματα, Ασκήσεις. Κεφάλαιο 7, Ηλεκτρομαγνητική Επαγωγή, Παραδείγματα, Ασκήσεις. Κεφάλαιο 8, Μαγνητικά Υλικά,Εξισώσεις MAXWELL,Αυτεπαγωγή Παραδείγματα, Ασκήσεις. Κεφάλαιο 9, Ηλεκτρομαγνητικά Κύματα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Παναγιώτα Παπαδοπούλου
Τμήμα: Ηλεκτρολογίας
Ίδρυμα: ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης
Θεματική Περιοχή: Άλλο Επιστημονικό Υπο-Πεδίο
Άδεια Χρήσης: παρόμοια διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ