ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ


1. Εισαγωγή 2. Μικρό ιστορικό της εξέλιξης των υπολογιστών - Γενικά περί προγραμματισμού - Γιατί χρειάζεται ο προγραμματισμός 3. Ο υπολογιστής 4. Το υλικό (hardware) - Το λογισμικό (software) - Η λογική του υπολογιστή Προγραμματισμός 5. Κατάστρωση του προβλήματος - Αλγόριθμοι - Διαγράμματα ροής - Ψευδοκώδικας - Προς τον εκτελέσιμο κώδικα 6. Λέξεις 7. Αλφάβητο - Σύνταξη - Προτάσεις και εκφράσεις - Τύποι δεδομένων - Δηλώσεις 8. Εκφράσεις 9. Τελεστές - Προτεραιότητα των πράξεων - Αριθμητικές εκφράσεις - Εγγενείς συναρτήσεις - Λογικές εκφράσεις - Αλφαριθμητικές εκφράσεις - Λάθη που γίνονται συχνά 10. Έλεγχος ροής 11. Εκτέλεση υπό συνθήκη - Εκτέλεση κατά περίπτωση - Συνδυασμός δομών επιλογής - Επανάληψη υπό συνθήκη - Επανάληψη με αρίθμηση - Αέναη επανάληψη - Συνδυασμός δομών - Διακλαδώσεις - Προβλήματα ελέγχου ροής 12. Επικοινωνία 13. Συσκευές και λογικές μονάδες - Μεταφορά δεδομένων - Μορφοποίηση δεδομένων - Χειρισμός αρχείων 14. Πίνακες 15. Είδη πινάκων - Δήλωση πινάκων - Δίνοντας τιμές σε πίνακες - Πράξεις με πίνακες - Εγγενείς συναρτήσεις χειρισμού πινάκων 16. Διαδικασίες τύπου SUBROUTINE και FUNCTION


Στόχοι Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι ότι με το πέρας του εξαμήνου και κατόπιν παρακολούθησης ο φοιτητής θα πρέπει να γνωρίζει τις βασικές αρχές προγραμματισμού. Θα πρέπει επίσης να μπορεί να εφαρμόζει τις αρχές αυτές σε γλώσσα FORTRAN 90/95. Επίσης ο φοιτητής θα πρέπει  να έχει αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες: 1. Ικανότητα κατανόησης των βασικών αρχών προγραμματισμού. 2. Ικανότητα εφαρμογής τους σε γλώσσα FORTRAN 90/95.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα για την παρακολούθηση του μαθήματος.


Περιεχόμενα

Το μάθημα Εισαγωγή στον Προγραμματισμό πραγματεύεται τα κάτωθι θέματα: Εισαγωγή Ο υπολογιστής Το υλικό (hardware) - Το λογισμικό (software)  Η λογική του υπολογιστή Κατάστρωση του προβλήματος  Αλγόριθμοι  Διαγράμματα ροής  Ψευδοκώδικας  Προς τον εκτελέσιμο κώδικα  FORTRAN F90/95: Λέξεις Εκφράσεις Έλεγχος ροής Επικοινωνία Πίνακες Διαδικασίες τύπου SUBROUTINE και FUNCTION

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Φραγκίσκος Κουτελιέρης
Τμήμα: Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Πατρών
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ