Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης


Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στα Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης. Αρχικά αναπτύσσονται βασικές έννοιες και μελετούνται στοιχεία από την θεωρία των πληροφοριών και την διαδικασία λήψης αποφάσεων.Στη συνέχεια γίνεται αναλυτική θεώρηση των συνιστωσών ενός ΠΣΔ που αποτελούν την υποδομή της Τεχνολογίας Πληροφοριών του οργανισμού καθώς και στο ρόλο του διαδικτύου στην δημιουργία μιας υποδομής για την ψηφιακή ολοκλήρωση.Στην συνέχεια περιγράφεται ο ρόλος των ΠΣ στην ενίσχυση των επιχειρηματικών διεργασιών και στην λήψη διοικητικών αποφάσεων σε ολόκληρη την επιχείρηση. Περιγράφονται επίσης τα συστήματα υποστήριξης απόφασης και τα συστήματα υποστήριξης διοίκησης. Τέλος, γίνεται αναφορά πως οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα πληροφοριακά συστήματα για να ανασχεδιάσουν τις οργανωσιακές και διοικητικές διεργασίες τους και πως τα επιτυχημένα ΠΣ εξαρτώνται από την κατανόηση της επιχειρηματικής αξίας των συστημάτων και την διαχείρηση των αλλαγών που σχετίζονατι με αυτά.


Στόχοι Μαθήματος

Βασικός στόχος είναι η επαφή των φοιτητών με θέματα που άπτονται με την ανάγκη διαμόρφωσης στρατηγικής ΠΣ, την ανάλυση και διαχείριση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος δραστηριοποίησης, τις νέες τεχνολογίες της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην επιχείρηση, την ανάγκη ευθυγράμμισης των επιχειρηματικών διαδικασιών με τα χρησιμοποιούμενα ΠΣ, την ανάγκη χρήσης των τεχνολογιών διαχείρισης ροής εργασιών σε επιχειρηματικές διαδικασίες, την ανάγκη μελέτης του ρόλου της Κοινωνίας των Πληροφοριών στις επιχειρηματικές διαδικασίες.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις


Περιεχόμενα

Εισαγωγικές έννοιες Πληροφορία Πληροφοριακά Συστήματα, οργανισμοί, και λειτουργικές διαδικασίες Προστιθέμενη αξία από την χρήση των Πληροφορικών Συστημάτων Εφαρμογές Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης. Η τεχνολογία των υπολογιστικών συστημάτων. Δομή των Πληροφοριακών Συστημάτων. Ο ρόλος των βάσεων δεδομένων στην οργάνωση των πληροφοριακών συστημάτων. Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων. Ο κύκλος ζωής των πληροφοριακών Διοίκηση- Διαχείριση Τεχνολογίες πληροφορικής και η μετα-βιομηχανική επανάσταση. Ο επαναπροσδιορισμός του χώρου και χρόνου και οι επιπτώσεις στους οργανισμούς. World Wide Web. Το παρόν και το μέλλον των ΠΣΔ.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Δημήτριος Μαδυτινός
Τμήμα: Διοίκησης Επιχειρήσεων
Ίδρυμα: ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης
Θεματική Περιοχή: Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Άδεια Χρήσης: Παρόμοια διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ