Οικονομοτεχνικές μελέτες


Αρχικά αναπτύσσονται τα κίνητρα οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Στη συνέχεια, το μάθημα πραγματεύεται την θεωρητική και πρακτική προσέγγιση των εννοιών "Σχέδιο επένδυσης και αξιολόγηση επενδύσεων" με ιδιαίτερη έμφαση στις παραγωγικές επενδύσεις. Στο τρίτο μέρος του μαθήματος, γίνεται συνοπτική περιγραφή των διάφορων κατηγοριών μελετών, ενώ γίνεται αναλυτική αναφορά στην οικονομοτεχνική μελέτη. Επίσης, παρουσιάζονται υποδείγματα μελετών σκοπιμότητας επενδύσεων με έμφαση στο υπόδειγμα των επενδύσεων του Δευτερογενή/ Πρωτογενή τομέα του ισχύοντος αναπτυξιακού νόμου. Στην συνέχεια γίνεται αναλυτική αναφορά στη μεθοδολογία σύνταξης οικονομοτεχνικών μελετών. Το μάθημα υποστηρίζεται με πρακτικές εφαρμογές ασκήσεις οι οποίες εξυπηρετούν τόσο την αφομοίωση του θεωρητικού μέρους του μαθήματος όσο και την πρεοετοιμασία των φοιτητών για την αποτελεσματικότερη συμμετοχή τους στο εργαστηριακό μάθημα, το οποίο γίνεται με την χρήση H/Y και κατάλληλου λογισμικού προγράμματος. Κατά την διάρκεια του μαθήματος, οι φοιτητές θα εξοικειωθούν και θα χρησιμοποιήσουν σύγχρονες τεχνικές μεθόδους από το χώρο της οικονομικής επιστήμης για την εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών και την αξιολόγηση των σχεδίων επενδύσεων.


Στόχοι Μαθήματος

Το μάθημα αυτό αποσκοπεί στην εκμάθηση των τεχνικών που απαιτούνται για την εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών, όπως αυτές διαμορφώνονται υπό το πρίσμα της αγοράς των συμβούλων επιχειρήσεων- επενδύσεων.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις


Περιεχόμενα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Mιχαήλ Νικολαΐδης
Τμήμα: Λογιστικής
Ίδρυμα: ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης
Θεματική Περιοχή: Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Άδεια Χρήσης: Παρόμοια διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ