Προηγμένες εφαρμογές ψηφιακής σχεδίασης


Παρουσίαση των διάφορων τεχνολογιών των προγραμματιζόμενων λογικών συσσκευών. Λεπτομερής παρουσίαση του σχεδιαστικού πακέτου VHDL της ALTERA. Σύνταξη απλών προγραμμάτων σε γλώσσα VHDL στα παρακάτω: Σχεδίαση απλών συνδυαστικών λογικών κυκλωμάτων καθώς και σχεδίαση και εφαρμογές κωδικοποιητών, αποκωδικοποιητών, πολυπλεκτών, αποπλεκτών, ψηφιακών συγκριτών και αριθμητικών κυκλωμάτων. Σχεδίαση Flip - flop και άλλων συναφών κυκλώματα παλμών, σύγχρονων και ασύγχρονων ακολουθιακών λογικών κυκλωμάτων, μετρητών, καταχωρητών, μνήμών RAM και ROM, μικροεπεξεργαστών. Σύνταξη προγραμμάτων για πλήθος απλών και σύνθετων εφαρμογών ψηφιακών συστημάτων.


Στόχοι Μαθήματος

Οι στόχοι αυτού το μαθήματος συνοψίζονται στα παρακάτω: 1. Να εισάγει τον φοιτητή στην λογική των προγραμματιζόμενων λογικών συσκευών. 2. Να κάνει κτήμα του φοιτητή τη μεθοδολογία και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται προκειμένου να μάθει σχεδιάζει και να υλοποιεί συνδυαστικά και ακολουθιακά λογικά κυκλώματα και ψηφιακά συστήματα χρησιμοποιώντας τη γλώσσα VHDL της ALTERA.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις


Περιεχόμενα

Στο μάθημα αυτό παρουσιάζονται: 1. Οι διάφορες τεχνολογίες των προγραμματιζόμενων λογικών συσσκευών. 2. Το σχεδιαστικό πακέτο VHDL της ALTERA. 3. Η σχεδίαση απλών συνδυαστικών λογικών κυκλωμάτων καθώς και η σχεδίαση και εφαρμογές κωδικοποιητών, αποκωδικοποιητών, πολυπλεκτών, αποπλεκτών, ψηφιακών συγκριτών και αριθμητικών κυκλωμάτων. 4. Η σχεδίαση απλών ακολουθικαών κυκλωμάτων, όπως Flip - flop και άλλων συναφών κυκλώματα παλμών, σύγχρονων και ασύγχρονων ακολουθιακών λογικών κυκλωμάτων μοντέλου Mealy και Moore, μετρητών, καταχωρητών, μνήμών RAM και ROM, μικροεπεξεργαστών. 5. Η σύνταξη προγραμμάτων για πλήθος απλών και σύνθετων εφαρμογών ψηφιακών συστημάτων.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Δημήτριος Πογαρίδης
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ίδρυμα: ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών
Άδεια Χρήσης: Παρόμοια διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ