Μανατζμεντ στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα


Στη σύγχρονη εποχή οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται μέσα σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται για τις πλανητικές του διαστάσεις, την ταχεία μεταβλητότητα της τεχνολογίας καθώς και τον υψηλό βαθμό αστάθειας, η οποία επηρεάζεται σημαντικά από τη διεθνή οικονομική κρίση. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, πρωταρχικό μέλημα των οικονομικών Οργανισμών αποτελεί η επιβίωσή τους και η ανάδειξή τους σε φορείς που αντεπεξέρχονται με επιτυχία την πρόκληση επίτευξης υψηλού βαθμού ανταγωνιστικής ικανότητας. Στην επιδίωξη αυτή, αποφασιστικός αρωγός μπορεί να αποδειχθεί το εργαλείο του Μάνατζμεντ. Στο πλαίσιο αυτό, η απόκτηση από τους σπουδαστές συμπαγών γνώσεων και σύγχρονων απόψεων αναφορικά με το Μάνατζμεντ των Οργανισμών του Ιδιωτικού και του Δημόσιου Τομέα, αποτελεί την κύρια επιδίωξη του μαθήματος. Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τον φοιτητή/τρια στις βασικές έννοιες της Διοίκησης των Επιχειρήσεων. Ειδικότερα, το μάθημα πραγματεύεται τις θεμελιώδεις λειτουργίες του Μάνατζμεντ. Μια σύντομη εξοικείωση με τις βασικές έννοιες του στελέχους, της επιχείρησης και των μορφών της, καθώς και των συνασπισμών που αυτές συγκροτούν, ακολουθείται από την εξελικτική παρουσίαση του Μάνατζμεντ και των μεθόδων του. Στη συνέχεια αναλύονται διεξοδικά οι κλασικές λειτουργίες: Προγραμματισμός, Οργάνωση, Στελέχωση, Ηγεσία, Έλεγχος.


Στόχοι Μαθήματος

Οι στόχοι του μαθήματος, συνίστανται στην επιδίωξη να εφοδιασθούν οι φοιτητές με τις απαραίτητες γνώσεις για την κατανόηση του περιεχομένου και των δυναμικών που παρουσιάζονται στη διοίκηση κοινωνικοοικονομικών οργανισμών του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Έμφαση δίνεται τόσο στην απάντηση των ερωτημάτων που προαναφέρθηκαν, όσο και ειδικότερα στη σχέση του ατόμου που ασκεί διοίκηση («δημόσια» ή «ιδιωτική»), τόσο με τους εξυπηρετούμενους όσο και με τον φορέα στον οποίο απασχολείται, με αναφορά στα διάφορα μοντέλα και στις πτυχές του προβλήματος που πραγματεύεται. Με τη συνδρομή επίκαιρων παραδειγμάτων που αντλούνται από το κοινωνικοοικονομικό γίγνεσθαι αναμένεται να αποκτήσει ο φοιτητής κριτική σκέψη.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις


Περιεχόμενα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Kωνσταντίνος
Τμήμα: Διοίκησης Επιχειρήσεων
Ίδρυμα: ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης
Θεματική Περιοχή: Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Άδεια Χρήσης: Παρόμοια διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ