Διοίκηση ολικής ποιότητας - ποιοτικός έλεγχος


Η διοίκηση ολικής ποιότητας είναι μια ολοκληρωμένη και δομημένη προσέγγιση της διοίκησης της επιχείρησης που επιδιώκει να βελτιώσει την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μέσω των συνεχών βελτιώσεων των διαδικασιών σε συνάρτηση με τη συνεχή ανατροφοδότηση.


Στόχοι Μαθήματος

Στόχοι μαθήματος αποτελούν η κατανόηση της έννοιας της ποιότητας, η κατανόηση της έννοιας της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, η κατανόηση της αναγκαιότητας της εφαρμογής της σε όλες τις επιχειρήσεις, η κατανόηση προσαρμογής και εφαρμογής ενός προτύπου ISO.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις


Περιεχόμενα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Οι Γκουρού της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας & οι συμβουλές τους ΚΑΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΟΠ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΔΟΠ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΟΠ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΟΠ- ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ-ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Τα 7 Εργαλεία Ποιότητας και ο Οδικός Χάρτης Συστήματος Δ.Ο.Π ΟΦΕΛΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΟΠ ΚΑΙ Βήματα Εφαρμογής Μοντέλου Συστήματος Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και οι διαφορές μεταξύ παραδοσιακής διοίκησης και ΔΟΠ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ISO &Malcolm Baldrige Βραβείο Ποιότητας

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Ευστάθιος Δημητριάδης
Τμήμα: Διοίκησης Επιχειρήσεων
Ίδρυμα: ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης
Θεματική Περιοχή: Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Άδεια Χρήσης: Παρόμοια διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ