Μηχανολογικές εγκαταστάσεις-Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου - Θ


Περιγραφή της εγκατάστασης ύδρευσης και αποχέτευσης σε κτίρια. Απαιτήσεις των κανονισμών, συνηθισμένη πρακτική και ιδιαιτερότητες. Ανάπτυξη του τεύχους υπολογισμών, της τεχνικής περιγραφής και των απαιτούμενων σχεδίων σε μία πλήρη μελέτη της εγκατάστασης. - Περιγραφή της εγκατάστασης Φυσικού αερίου σε κτίρια. Απαιτήσεις τωνκανονισμών, συνηθισμένη πρακτική και ιδιαιτερότητες. Ανάπτυξη του τεύχους υπολογισμών, της τεχνικής περιγραφής και των απαιτούμενων σχεδίων σε μία πλήρη μελέτη της εγκατάστασης. - Περιγραφή της εγκατάστασης πυροπροστασίας. Ανάπτυξη του τεύχους υπολογισμών, της τεχνικής περιγραφής και των απαιτούμενων σχεδίων σε μία πλήρη μελέτη της εγκατάστασης.


Στόχοι Μαθήματος

Η απόκτηση εμπειρίας όσον αφορά στην εφαρμογή βασικών ή/και εξειδικευμένων μηχανολογικών γνώσεων σε πραγματικές εγκαταστάσεις. Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να καταρτίζουν ολοκληρωμένες τεχνικές μελέτες που θα αφορούν σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου


Προαπαιτούμενες Γνώσεις


Περιεχόμενα

Μελέτη Ύδρευσης - Μελέτη Αποχέτευσης -Μελέτη Πυροπροστασίας - Μελέτη Φυσικού Αερίου

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Κωνσταντίνος Ταρχανίδης
Τμήμα: Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
Ίδρυμα: ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης
Θεματική Περιοχή: Άλλες Επιστήμες Μηχανικής και Τεχνολογίας
Άδεια Χρήσης: Παρόμοια διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ