Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου - Θ


Το μάθημα καλύπτει το αντικείμενο της θεωρίας και εφαρμογών αυτομάτου ελέγχου. Τα περιεχόμενα του μαθήματος καλύπτουν τα παρακάτω: Συστήματα διακριτού χρόνου και συνεχούς χρόνου. Σχέση μετασχηματισμού Laplace & z. Θεμελιώδεις έννοιες της γραμμικότητας, αιτιότητας, χρονικής αμεταβλητότητας, αναστροφή του συστήματος. Απλά παραδείγματα μηχανικών συστημάτων. Απλά παραδείγματα ηλεκτρικών συστημάτων., Ευστάθεια συστημάτων. Περιγραφή συστημάτων στο χώρο κατάστασης. Συνάρτηση μεταφοράς και σχέση μεταξύ πεδίου συχνότητας και χώρου κατάστασης. Διαγράμματα Bode. Γεωμετρικός τόπος ριζών/πόλων. Προδιαγραφές – μέθοδοι σχεδίασης. Αναλογικός-ολοκληρωτικός-διαφορικός ελεγκτής (PID). Βασική θεωρία υλοποίηση μέσω στοιχειώδη σύντροφος κανονικές μορφές


Στόχοι Μαθήματος

Το μάθημα αποσκοπεί να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να: • περιγράφουν ένα σύστημα ελέγχου με μαθηματικά μοντέλα • εξάγουν τη συνάρτηση μεταφοράς ενός συστήματος ελέγχου • εκφέρουν γνώμη για την ευστάθεια του συστήματος ελέγχου • περιγράφουν - σχεδιάζουν τον ρυθμιστή ενός συστήματος • επιτηρούν την καλή λειτουργία και να επεμβαίνουν στη ρύθμιση των επιμέρους συστημάτων αυτομάτου ελέγχου μονάδων και κατά συνέπεια να επιτηρούν τη σωστή λειτουργία των μονάδων βιομηχανίας (πετρελαϊκής και μη).


Προαπαιτούμενες Γνώσεις


Περιεχόμενα

Βασικές έννοιες συστημάτων ελέγχου και των χημικών διεργασιών. Προσομοίωση της δυναμικής και στατικής συμπεριφοράς των συστημάτων και των χημικών διεργασιών. Ανάλυση δυναμικής συμπεριφοράς συστημάτων και των χημικών διεργασιών. Ευστάθεια συστημάτων και των χημικών διεργασιών. Κλασσικές μέθοδοι σχεδίασης. Μοντέρνες μέθοδοι σχεδίασης

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Κωνσταντίνος Ταρχανίδης
Τμήμα: Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
Ίδρυμα: ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης
Θεματική Περιοχή: Άλλες Επιστήμες Μηχανικής και Τεχνολογίας
Άδεια Χρήσης: Παρόμοια διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ