Βασικές Αρχές Αρδεύσεων


Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τον σπουδαστή στις βασικές έννοιες των Βασικών αρχών Αρδεύσεων.


Στόχοι Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τον σπουδαστή στις βασικές έννοιες των Βασικών αρχών Αρδεύσεων.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχουν


Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή 2. Το έδαφος 3. Οριακά σημεία υγρασίας 4. Μέτρηση διηθητικότητας 5. Πλακίδια ηλεκτρικής αντίστασης 6. Τασίμετρα 7. Πλακίδια Τασίμετρα Άρδευση 8. TDR 9. ETo 10. ETc 11. Λυσίμετρα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Παναγιώτης Βύρλας
Τμήμα: Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
Ίδρυμα: ΤΕΙ Θεσσαλίας
Θεματική Περιοχή: Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ