Τεχνολογία Πρασίνου


Τα χαρακτηριστικά του χλοοτάπητα και τα κριτήρια επιλογής του. Οι προϋποθέσεις εγκατάστασης και η σπορά. Η διαδικασία εγκατάστασης έτοιμου χλοοτάπητα. Η συντήρηση του χλοοτάπητα και η βελτίωσή του.


Στόχοι Μαθήματος

1. Να αναγνωρίζει τα χαρακτηριστικά ενός χλοοτάπητα. 2. Να μελετά τη διαδικασία εγκατάστασής του. 3. Να διακρίνει τα στάδια σποράς του χλοοτάπητα. 4. Να περιγράφει την διαδικασία τοποθέτησης ενός έτοιμου χλοοτάπητα. 5. Να αναλύει τη διαδικασία συντήρησης και βελτίωσής του.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχουν


Περιεχόμενα

1. Χλοοτάπητας [Κλιματική κατάταξη] 2. Χλοοτάπητας [Κριτήρια επιλογής] 3. Χλοοτάπητας [Μακροσκοπικά - Λειτουργικά Χαρακτηριστικά] 4. Προϋποθέσεις εγκατάστασης 5. Σπορά Χλοοτάπητα 6. Εγκατάσταση Έτοιμου Χλοοτάπητα 7. Συντήρηση Χλοοτάπητα 8. Βελτίωση Χλοοτάπητα (α) 9. Βελτίωση Χλοοτάπητα (β)

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Παναγιώτης Βύρλας
Τμήμα: Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων.
Ίδρυμα: ΤΕΙ Θεσσαλίας
Θεματική Περιοχή: Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ