Συστήματα μετρήσεων


Γενικά σύστημα μέτρησης. Αισθητήρια – μετατροπείς. Στατική συμπεριφορά.Δυναμική συμπεριφορά. ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΣΗΣ Ποτενσιόμετρα. Γραμμικοί μεταβλητοί διαφορικοί μετασχηματιστές (ΓΜΔΜ). Κωδικοποιητές. Άλλοι μετατροπείς. ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ ΡΟΠΗΣ. Μετατροπέας πιεζοαντίστασης. Μετατροπείς δύναμης με πιεζοαντίσταση. 'Αλλοι μετατροπείς δύναμης. Μέτρηση ροπής. Προσαρμογή μετατροπέων δύναμης. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ Μέτρηση Μέτρηση επιτάχυνσης Επιταχυνσιόμετρα ανοικτού βρόχου Επιταχυνσιόμετρα κλειστού βρόχου Μετρήσεις ταλαντώσεων ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Μανόμετρα και διατάξεις ζύγισης Ελαστικά μηχανικά στοιχεία Το πιεζοηλεκτρικό στοιχείο Μετατροπείς πίεσης ΜΕΤΡΗΣΗ ΡΟΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΗΣ Μετρητές παροχής διαφορικού τύπου Ηλεκτρομαγνητικοί μετρητές παροχής Μετρητές παροχής με υπερήχους Αλλοι μετρητές ροής Μέτρηση στάθμης ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Θερμόμετρα διαστολής Θερμοζεύγη Κατασκευή και προσαρμογή θερμοζεύγους Αισθητήρια θερμοκρασίας με αντίσταση Θερμίστορ Ημιαγωγικοί μετατροπείς θερμοκρασίας ΑΛΛΟΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ Ανιχνευτές αντικειμένων Μέτρηση ισχύος με μετατροπέα Hall Φωτομετατροπείς ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ Ενισχυτές Μετάδοση σήματος Μετατροπείς A/D Μετατροπείς D/A


Στόχοι Μαθήματος

Το μάθημα έχει ως βασικό σκοπό να αποκτήσει ο φοιτητής τις βασικές γνώσεις των τεχνολογιών και των μεθοδολογιών που εφαρμόζονται σε μετρήσεις ηλεκτρικών και μη ηλεκτρικών μεγεθών, καθώς και τις αρχές λειτουργίας που διέπουν τους αισθητήρες που χρησιμοποιούνται σε αυτές. Τα συστήματα μετρήσεων αφορούν την εφαρμογή τους στους αυτοματισμούς στις βιομηχανίες. Το μάθημα αποσκοπεί να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να: • επιλέγουν το κατάλληλο αισθητήριο για ένα σύστημα αυτομάτου ελέγχου • επιλέγουν τον κατάλληλο ενεργοποιητή για ένα σύστημα αυτομάτου ελέγχου • προσαρμόζουν το σήμα στο σύστημα καταγραφής / ελέγχου • συνεισφέρουν στις επεκτάσεις των δικτύων οργάνων ελέγχου και αυτοματισμού • ελέγχουν τη μεταφορά, διανομή και αποθήκευση αεριών και υγρών καυσίμων • ελέγχουν και να ρυθμίζουν τη διαδικασία παραγωγής σε μία βιομηχανική μονάδα, μέσα από οργανωμένο Control Room • διδάσκουν το γνωστικό αντικείμενο σε όλες τις βαθμίδες της τεχνολογικής εκπαίδευσης (δευτεροβάθμια, ΙΕΚ, ΤΕΙ κλπ) δημόσιας και ιδιωτικής.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις


Περιεχόμενα

Μετά την παρακολούθηση του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει να είναι σε θέση: • Να αναγνωρίζει και να εφαρμόζει τις βασικές τεχνικές μέτρησης και τις αρχές λειτουργίας των κυριότερων αισθητήρων. • Να σχεδιάζει διαδικασίες μετρήσεων και να επιλέγει τον απαιτούμενο εξοπλισμό για να τις εκτελέσει • Να προτείνει λύσεις οικονομικά βιώσιμων εφαρμογών μετρήσεων στις βιομηχανικές εφαρμογές. • Να εκπονεί μελέτες βέλτιστου σχεδιασμού προσαρμοσμένου στις τοπικές συνθήκες και τις ειδικές απαιτήσεις • Να αξιολογεί τα οικονομικά και ενεργειακά οφέλη

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Κωνσταντινος Ταρχανίδης
Τμήμα: Μηχανολογίας
Ίδρυμα: ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Μηχανολόγου Μηχανικού
Άδεια Χρήσης: Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ