Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός ΙΙ


Το μάθημα περιλαμβάνει την πλήρη εκμάθηση της γλώσσας προγραμματισμού C# με έμφαση τον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό.


Στόχοι Μαθήματος

• Αντικειμενικός στόχος είναι η πλήρης εκμάθηση της C#. • Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν: Να γνωρίζουν πλήρως την γλώσσα προγραμματισμού C# (συμπεριλαμβανομένων των: εντολές εισόδου / εξόδου, τύποι μεταβλητών και απόδοση τιμής, εντολές ελέγχου και λογικής, επαναληπτικές δομές, διαχείριση συμβολοσειρών, και πινάκων μίας και δύο διαστάσεων. Διαχείριση τάξεων κατασκευαστών και κληρονομικότητας, χρήση αφηρημένων τάξεων, χρήση παραμέτρων στην main και applets),


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Απαιτείται γνώση τουλάχιστον μιας άλλης γλώσσας όπως η C, C++ και κατά προτίμηση βασικές γνώσεις Java.


Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή στη C#, 2. Δεδομένα, τελεστές, είσοδος/έξοδος, 3. Δομές ελέγχου & επανάληψης, 4. Κλάσεις, Αντικείμενα & Μέθοδοι, 5. Πίνακες & Συμβολοσειρές, 6. Κατασκευαστές, Μέθοδοι & Επικάλυψη, 7. Κληρονομικότητα,

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Νικόλαος Θ. Λιόλιος
Τμήμα: Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
Ίδρυμα: ΤΕΙ Θεσσαλίας
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ