Δεοντολογία Επαγγέλματος


Στα πλαίσια του μαθήματος θα εξεταστούν θέματα όπως: Καθολικοί και ειδικοί κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας, κώδικας δεοντολογίας της ACM, κώδικας δεοντολογίας των μηχανικών λογισμικού της IEEE, προσανατολισμός στις ανθρώπινες σχέσεις, κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς, παρουσίαση εργασής, σύνταξη βιογραφικού, παρουσίαση pattent office, δομή εργασίας σε διεθνές περιοδικό ή διεθνές συνέδριο.


Στόχοι Μαθήματος

Μετά το πέρας του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να: Γνωρίζουν τους καθολικούς και ειδικούς κανόνες δεοντολογίας Να κατανοούν τον κώδικα δεοντολογίας των μηχανικών λογισμικού Να αντιλαμβάνονται πως η δεοντολογία επαγγέλματος προσανατολίσζεται στι ς ανθρώπινες σχέσεις Να αναπτύσουν καλές ανθρώπινες σχέσεις σύμφωνα με τους προαναφερόμενους κανόνες Να παρουσιάζουν εργασία, σε διεθνές περιοδικά


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

-


Περιεχόμενα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΘΟΛΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ACM ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΗΓΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ IEEE - CS ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΩΣ ΠΕΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΛΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ PATTENT OFFICE (EU & US) ΔΟΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Η ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Χρήστος
Τμήμα: Μηχανικών Πληροφορικής
Ίδρυμα: ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης
Θεματική Περιοχή: Άλλες Κοινωνικές Επιστήμες
Άδεια Χρήσης: Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ