Δίκτυα υπολογιστών Ι - Θ


Στα πλαίσια του μαθήματος θα εξεταστούν θέματα όπως: τρόποι μετάδοσης δεδομένων, αρχιτεκτονική δικτύων, μοντέλο OSI, τεχνολογίες δικτύων κλπ.


Στόχοι Μαθήματος

Ο βασικός σκοπός του μαθήματος είναι: Εξοικείωση με τις τεχνολογίες των δικτύων έχοντας ως μοντέλο αναφοράς το πρότυπο μοντέλο OSI και εξοικείωση με την πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική και κατανόηση των μηχανισμών που αντιπροσωπεύουν κάθε ένα από αυτά τα επίπεδα


Προαπαιτούμενες Γνώσεις


Περιεχόμενα

Εννοιολογική θεμελίωση •Εισαγωγή στο μοντέλο OSI •Πολυπλεξία / Μεταγωγή •Στρώμα ζεύξης δεδομένων / Ανίχνευση και διόρθωση σφαλμάτων •Στρώμα ζεύξης δεδομένων / Έλεγχος λαθών / Έλεγχος ροής / Πρωτόκολλο παύσης και αναμονής / Πρωτόκολλο ολισθαίνοντος παραθύρου •Απόδοση πρωτοκόλλων ολισθαίνοντος παραθύρου •Υπο-στρώμα προσπέλασης στο μέσο μετάδοσης •Ethernet IEEE802 •Socket •Ethernet packet

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Kωνσταντίνος Ράντος
Τμήμα: Μηχανικών πληροφορικής
Ίδρυμα: ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών
Άδεια Χρήσης: Παρόμοια διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ