Χρηματοοικονομική λογιστική ΙΙ


Στα πλαίσια του μαθήματος θα εξεταστούν θέματα όπως: Η ομάδα 1 του Ε.Γ.Λ.Σ, μισθοδοσία, λογιστικά σφάλματα, απογραφή, μεταβατικοί λογαριασμοί, η ομάδα 8 του Ε.Γ.Λ.Σ.- εξαγωγή αποτελέσματος - ισολογισμός.


Στόχοι Μαθήματος

Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να αποκτήσουν: A. Γνώσεις και Κατανόηση για τον τρόπο λειτουργίας του λογιστικού κυκλώματος την καθημερινή ενασχόληση τους με τις ενημερώσεις των λογιστικών βιβλίων την εκτόπιση των χειρόγραφων συστημάτων και την αντικατάσταση τους με υψηλής τεχνολογίας μηχανογραφημένα συστήματα(e-accounting) την διαχείριση της λογιστικής-οικονομικής πληροφορίας και την γρήγορη μετάδοσή της τον ρόλο που θα διαδραματίζει στο σύνολο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government) την εσωτερική και εξωτερική ανάλυση της επιχείρησης την χρήση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και τη δημιουργία προβλέψεων την κατάρτιση σεναρίων δράσης αλλά και επέκτασης της επιχείρησης την ολοκληρωμένη ανάλυση της επιχείρησης Β. Διανοητικές ικανότητες γιa την ανάπτυξη δεξιοτήτων αναλυτικής και κριτικής σκέψης σχετικές με τη λογιστική επιστήμη την εφαρμογή του Ε.Γ.Λ.Σ και των άρθρων του Κ.Β.Σ σε πραγματικές καταστάσεις και την κριτική αξιολόγηση αυτών την εφαρμογή της θεωρίας και του νόμου σε πραγματικές καταστάσεις την αιτιολογημένη, άμεση και στοχαστική προσέγγιση των εξεταζόμενων θεμάτων Γ. Άλλες ικανότητες για την ανάληψη υπευθυνότητας στα πλαίσια των Λογιστικών απαιτήσεων την αποτελεσματική διαχείριση χρόνου στα πλαίσια της επιτυχούς ολοκλήρωσης των χρηματοοικονομικών εργασιών την αποτελεσματική παρουσίαση με χρήση εργαλείων επικοινωνίας, συζήτησης και παρουσίασης των λογιστικών-οικονομικών πληροφοριών σε γραπτό λόγο την ερμηνεία και σύνθεση της γνώσης την αναθεώρηση ή πρόκληση των ιδεών των ιδίων και συναδέλφων σπουδαστών την ενθάρρυνση σχέσεων συνεργασίας και μάθησης με συναδέλφους σπουδαστές και το ακαδημαϊκό προσωπικό την ικανότητα συνεργασίας στα πλαίσια ομάδας


Προαπαιτούμενες Γνώσεις


Περιεχόμενα

Η απόκτηση από τους σπουδαστές βασικών γνώσεων στη μεθοδολογία της Γενικής Λογιστικής και του διπλογραφικού συστήματος. Συγκεκριμένα να κάνουν κτήμα τους όλα εκείνα τα απαραίτητα εφόδια για την άσκηση του επαγγέλματος είτε με την γενικότερη αξιοποίηση της λογιστικής πληροφόρησης, είτε με την ειδικότερη εφαρμογή της σε οικονομικές, λογιστικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Να κατανοήσουν οι σπουδαστές τη χρησιμότητα του διπλογραφικού συστήματος και της χρηματοοικονομικής λογιστικής και να φτάσουν σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο κατανόησης των οικονομικών καταστάσεων της επιχείρησης και των πληροφοριών που μπορούν ή δεν μπορούν να πάρουν μέσα από αυτές. Οι παραπάνω στόχοι είναι δυνατόν να επιτευχθούν με την κατανόηση και την γνώση της πλήρους ανάλυσης του λογιστικού κύκλου, του Διπλογραφικού συστήματος, την χρήση των αναλυτικών καθολικών, των γενικών καθολικών, του Ημερολογίου ταμείου, του Ημερολογίου διαφόρων πράξεων, των λογιστικών εγγραφών και αποδόσεων του ΦΠΑ, της σύνταξης του Ισοζυγίου, του Ισολογισμού, της Γενικής Εκμετάλλευσης και τον προσδιορισμό των Αποτελεσμάτων Χρήσης.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Μιχάλης Πιπιλιαγκόπουλος
Τμήμα: Διοίκησης επιχειρήσεων
Ίδρυμα: ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης
Θεματική Περιοχή: Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Άδεια Χρήσης: Παρόμοια διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ