Ηλεκτρικά κυκλώματα - Θ


Στα πλαίσια του μαθήματος θα εξεταστούν θέματα όπως: Ένταση ρεύματος, Τάση, Ισχύς, Αντίσταση,Κυκλώματα R-C, R-L, R-L-C, Πυκνωτές, Πηνία, Κυματομορφές, Εναλλασόμενο ρεύμα, κ.α


Στόχοι Μαθήματος

Ο βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση εννοιών και θεμάτων που αφορούν τα ηλεκτρικά φορτία, το ρεύμα, τις αντιστάσεις και τη συνδεσμολογία κυκλωμάτων


Προαπαιτούμενες Γνώσεις


Περιεχόμενα

•Εισαγωγικές έννοιες–Ένταση –Τάση –Ισχύς–Αντίσταση –Αγωγιμότητα –Νόμοςτου Ohm –Πηγές Τάσεως και ρεύματος •Αντιστάσεις σε σειρά και παράλληλα –Νόμος των τάσεων του Kirchhoff - Νόμος των ρευμάτων του Kirchhoff •Διαιρέτης Τάσεως και Ρεύματος–Γέφυρα Wheatstone - Μετασχηματισμός και Συνδεσμολογία Πηγών •Σχεδίαση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων - Τάσεις Κόμβων και Ρεύματα Βρόχων - Μετασχηματισμός Υ t Δ (Τt Π) •Θεώρημα Υπέρθεσης (ή Επαλληλίας) - Θεώρημα Μεταφοράς Μέγιστης Ισχύος- Θεώρημα Thevenin - Θεώρημα Norton - Θεώρημα Millman •Εισαγωγή στο Εναλλασσόμενο Ρεύμα - Ημιτονοειδές Κύμα - Ηλεκτρικά Μεγέθη Ημιτονοειδών Κυμάτων - Μη Ημιτονοειδείς Κυματομορφές-Μαθηματική Παράσταση Ημιτονοειδών Κυματομορφών •Ανάλυση Κυκλωμάτων R –C –Πυκνωτές- Μεταβατικά (dc) Φαινόμενα σε Κυκλώματα R–C - Πυκνωτές σε ac Κυκλώματα - Μορφές Κυκλωμάτων R–C- Ισχύς σε Κυκλώματα R –C •Ανάλυση Κυκλωμάτων R –L –Πηνία –Μετασχηματιστές- Μεταβατικά (dc) Φαινόμενα σε Κυκλώματα R –L - Πηνία σε ac Κυκλώματα –Μορφές Κυκλωμάτων R –L - Ισχύς σε Κυκλώματα R - L •Ανάλυση Κυκλωμάτων R - L –C - Κυκλώματα R - L - C σε Σειρά-Συντονισμός σε Σειρά •Κυκλώματα R - L - C Παράλληλα - Παράλληλος Συντονισμός •Εύρος Ζώνης Συντονισμένων Κυκλωμάτων - Εφαρμογές Συντονισμένων Κυκλωμάτων •Θεωρήματα ac Ανάλυσης Κυκλωμάτων - Θεώρημα Επαλληλίας (Υπέρθεσης) στο ac - Θεώρημα Millman στο ac - Θεώρημα Μεταφοράς Μέγιστης Ισχύος στο ac, Θεώρημα Thevenin στο ac -Θεώρημα Norton στο ac

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΧΙΔΗΣ
Τμήμα: Μηχανικών Πληροφορικής
Ίδρυμα: ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης
Θεματική Περιοχή: Άλλες Φυσικές Επιστήμες
Άδεια Χρήσης: Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ