Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες


Στα πλαίσια του μαθήματος θα εξεταστούν θέματα όπως: Έννοια, χαρακτηριστικά της Εκπαίδευσης από Απόσταση (Ε.Α.), η σχέση της με συμβατική εκπαίδευση, κατηγορίες και χαρακτηριστικά web based εκπαιδευτικών συστημάτων, μαθητικά μοντέλα στην εκπαίδευση από απόσταση κ.α.. Επιπροσθέτως γίνεται εκτενής αναφορά στη μεθοδολογία σχεδιασμού και τη διαμόρφωση διδακτικού υλικού Ε.Α.


Στόχοι Μαθήματος

Ο βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η γνωριμία και εξοικείωση με τη χρήση νέων τεχνολογιών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση καθώς και η εμπεριστατωμένη γνώση των αρχών που τη διέπουν.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις


Περιεχόμενα

Εισαγωγή στην ασύγχρονη εξ'αποστάσεως εκπαίδευση Μοντέλα εκπαίδευσης από απόσταση Μαθητικά μοντέλα Στοιχεία θεωριών μάθησης Συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού για εκπαίδευση από απόσταση Εκπαιδευτικά συστήματα και περιβάλλοντα εξ'αποστάσεως εκπαίδευσης Σύγκριση και μελέτη εκπαιδευτικών συστημάτων

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A)


Εκπαιδευτές: Αύγουστος Τσινάκος
Τμήμα: Μηχανικών Πληροφορικής
Ίδρυμα: ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης
Θεματική Περιοχή: Άλλο Επιστημονικό Υπο-Πεδίο
Άδεια Χρήσης: Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ