Θεωρίες Μάθησης και Διδασκαλίας στην Πληροφορική


Στα πλαίσια του μαθήματος θα εξεταστούν θέματα όπως: Η πληροφορική στο σχολείο, θεωρίες μάθησης, η πληροφορική ως γνωστικό αντικείμενο, διδασκαλία της πληροφορικής, διδακτικές προσεγγίσεις, ο υπολογιστής ως εργαλείο μάθησης, εναλλακτικές θεωρήσεις για την εκπαίδευση και το επάγγελμα του εκπαιδευτικού


Στόχοι Μαθήματος

Ο βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η γνωριμία και εξοικείωση με τις έννοιες της πληροφορικής στης εκπαίδευση, η γνώση των θεωριών μάθησης, η εξοικείωση με τους τρόπους χρήσης της πληροφορικής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η δυνατότητα διδασκαλίας με χρήση τεχνολογιών της επικοινωνίας και της πληροφορικής, η κατανόηση εναλλακτικών θεωριών για την εκπαίδευση και η χρήση του υπολογιστή ως εργαλείο μάθησης


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

-


Περιεχόμενα

Η πληροφορική στο σχολείο Θεωρίες Μάθησης Η πληροφορική ως αντικείμενο μάθησης στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση Η διδασκαλία Διδακτικές προσεγγίσεις στην πληροφορικής Εναλλακτικές θεωρήσεις για την εκπαίδευση και το επάγγελμα του εκπαιδευτικού Ο υπολογιστής ως εργαλείο μάθησης

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Αύγουστος Τσινάκος
Τμήμα: Μηχανικών Πληροφορικής
Ίδρυμα: ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών
Άδεια Χρήσης: Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ