Μικροοικονομική Θεωρία και Πολιτική


Η κατανόηση και η λειτουργία της αγοράς είναι πολύ σημαντική για κάθε ενεργό πολίτη αλλά προπαντός για κάθε φοιτητή ή πτυχιούχο των Ανωτάτων Σχολών Οικονομικής κατεύθυνσης, καθόσον σχεδόν όλες οι κοινωνίες στον κόσμο είναι προσανατολισμένες στην αγορά.


Στόχοι Μαθήματος

• Αντικειμενικός στόχος είναι η κατανόηση βασικών εννοιών της μικροοικονομικής θεωρίας. • Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν: 1. Να κατανοούν τη λειτουργία της αγοράς. 2. Να χρησιμοποιούν την επιστημονική έρευνα για να αναλύουν συστήματα της αγοράς. 3. Να επιλύουν προβλήματα των συστημάτων της αγοράς. 4. Να αξιολογούν με επιστημονικό τρόπο συστήματα της αγοράς. 5. Να ορίζουν την έννοια της αβεβαιότητας στα συστήματα της αγοράς.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις.


Περιεχόμενα

Η κατανόηση και η λειτουργία της αγοράς είναι πολύ σημαντική για κάθε ενεργό πολίτη αλλά προπαντός για κάθε φοιτητή ή πτυχιούχο των Ανωτάτων Σχολών Οικονομικής κατεύθυνσης, καθόσον σχεδόν όλες οι κοινωνίες στον κόσμο  είναι προσανατολισμένες στην αγορά.   Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη -Το Οικονομικό Σύστημα Παραγωγικοί συντελεστές- Οι Παραγωγικές Δυνατότητες της οικονομίας. Η Λήψη Οικονομικών Αποφάσεων και η Διαδικασία Αριστοποίησης. Ζήτηση και Προσφορά, προσδιοριστικοί παράγοντες, η έννοια της ισορροπίας στην αγορά. Ελαστικότητα της Ζήτησης και της Προσφοράς, εισοδηματική ελαστικότητα Θεωρία της ζήτησης του καταναλωτή, η μέθοδος της χρησιμότητας, η μέθοδος των καμπυλών αδιαφορίας. Η Θεωρία της Παραγωγής. Καμπύλες κόστους της επιχείρησης. Η έννοια του οικονομικού κέρδους. Η ισορροπία της επιχείρησης στον τέλειο ανταγωνισμό. Μορφές αγοράς: Τέλειος ανταγωνισμός, Μονοπώλιο, Χαρακτηριστικά των μορφών αγοράς.. Ολιγοπώλιο, Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός. Βραχυχρόνια και Μακροχρόνια Ισορροπία της επιχείρησης σε όλες τις μορφές αγοράς. Τιμές και απασχόληση των συντελεστών παραγωγής. Η Ζήτηση για Παραγωγικούς Συντελεστές , Προσδιορισμός της Αμοιβής και του Επιπέδου Απασχόλησης της Εργασίας, Αμοιβές και Απασχόληση της Γης, του Κεφαλαίου και της Επιχειρηματικότητας. Αστοχίες/ αποτυχίες του συστήματος της αγοράς και κρατικός παρεμβατισμός. Επιλογή υπό συνθήκες αβεβαιότητας. Τεχνολογία και παραγωγή

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Γεώργιος Θεοδοσίου
Τμήμα: Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Ίδρυμα: ΤΕΙ Θεσσαλίας
Θεματική Περιοχή: Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ