Προγραμματισμός Εφαρμογών Διαδικτύου


Το μάθημα αφορά σε τεχνολογίες και διαδικασίες ανάπτυξης εφαρμογών στον Παγκόσμιο Ιστό (Word Wide Web - WWW). Δίνεται έμφαση σε βέλτιστες πρακτικές και λύσεις βασισμένες σε σύγχρονες τεχνολογίες.


Στόχοι Μαθήματος

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα είναι σε θέση: • Να αντιλαμβάνεται τα επιμέρους συστατικά που συνθέτουν μια σύγχρονη ιστοσελίδα. • Να κατασκευάζει στατικούς και δυναμικούς ιστοχώρους υψηλής αλληλεπίδρασης, σε συνδυασμό με πληροφορίες που αντλούνται από βάση δεδομένων. • Να μορφοποιεί το περιεχόμενο ιστοσελίδων με τρόπο προσαρμοζόμενο στο είδος της συσκευής στην οποία αυτή προβάλλεται. • Να ακολουθεί ασφαλείς πρακτικές και να χρησιμοποιεί τεχνολογίες που παρέχουν εγγενώς αυξημένη προστασία από κακόβουλους χρήστες. • Να δημιουργεί server side εφαρμογές και προγραμματιστικές διεπαφές (APIs) για υποστήριξη εφαρμογών χρήστη σε mobile συσκευές. • Να μπορεί να ορίζει γλώσσες περιγραφής δεδομένων και να διαχειρίζεται προγραμματιστικά XML δεδομένα. • Να αντιλαμβάνεται τις βασικές τεχνικές SEO και να μπορεί να τις εφαρμόσει στους ιστοχώρους που κατασκευάζει.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα


Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή – Υποκίνηση (motivation) – Βασικές Έννοιες 2. HTML / XHTML 3. Μορφοποίηση Περιεχομένου και Διαρρύθμιση/Χωροθέτηση Σελίδας (γλώσσα CSS) 4. JavaScript και DOM (Document Object Model) 5. PHP 6. PHP και MySQL / Βιβλιοθήκη PDO / sessions, cookies, post/get δεδομένα, Μελέτη Περιπτώσεων: registation, login, user tracking, κρυπτογράφηση, καλάθι αγορών, σελιδοποίηση δεδομένων 7. AJAX 8. XML/DTD 9. SEO (Search Engine Optimization) 10. Google Maps

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Φώτης Κόκκορας
Τμήμα: Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ
Ίδρυμα: ΤΕΙ Θεσσαλίας
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ