Ποιοτικός Έλεγχος Πρώτων Υλών


Το μάθημα περιλαμβάνει την εξοικείωση αλλά και την εκμάθηση εννοιών αλλά και την ουσιαστική εφαρμογή όλων των ελέγχων που είναι απαραίτητη για την πιστοποίηση τόσο του ξύλου όσο και σύνθετων συγκολλημένων προϊόντων.


Στόχοι Μαθήματος

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, ο σπουδαστής θα πρέπει να είναι σε θέση: • Να γνωρίζει τις έννοιες της ποιότητας και τους τρόπους διασφάλισης τους . • Να γνωρίζει την οργάνωση και τον κατάλληλο εξοπλισμό ενός εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου καθώς και τον τρόπο χειρισμού των οργάνων και συσκευών. • Να γνωρίζει την εφαρμογή των προδιαγραφών και την σωστή εξέλιξη των πειραμάτων • Να μπορεί να κρίνει με βάση τα αποτελέσματα των ελέγχων και τις προδιαγραφές για την καταλληλότητα των υλικών για κάθε χρήση.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις.


Περιεχόμενα

- Έννοια της ποιότητας, - Συστήματα διασφάλισης ποιότητας, - Φορείς τυποποίησης, - Ποιοτικός έλεγχος συμπαγούς (μασίφ) ξύλου, - Ποιοτική ταξινόμηση συμπαγούς ξύλου με βάση τα φυσικά χαρακτηριστικά και τη δομή, - Γενική ταξινόμηση με βάση την ποιότητα του ξύλου, - Προσδιορισμός της περιεχόμενης υγρασίας. - Προσδιορισμός της διόγκωσης και ρίκνωσης. - Αντοχή σε θλίψη (συμπίεση) παράλληλα με τις ίνες. - Αντοχή σε κάμψη. Δακτυλιοειδής σύνδεση του ξύλου. - Ποιοτικός έλεγχος συγκολλητικών ουσιών και αντοχής των δεσμών συγκόλλησης ξύλου. - Ταξινόμηση συγκολλητικών ουσιών ξύλου για χρήσεις σε μη φέρουσες κατασκευές. - Μέθοδοι δοκιμών συγκολλητικών ουσιών ξύλου για μη φέρουσες κατασκευές. - Προσδιορισμός της αντοχής των δεσμών συγκόλλησης - Προσδιορισμός ξηρής μάζας της συγκολλητικής ουσίας, - Προσδιορισμός του χρόνου πήξεως. - Μέθοδος προσδιορισμού της τέφρας του ξύλου. - Μέθοδος παρασκευής ξύλου απαλλαγμένου εκχυλισμάτων. - Μέθοδος προσδιορισμού της διαλυτότητας του ξύλου σε 1% διάλυμα NaOH. - Προσδιορισμός της περιεχόμενης ποσότητας φορμαλδεΰδης. - Μοριοπλάκες και ινοπλάκες. - Ορισμός, ταξινόμηση, συμβολισμός. - Μοριοπλάκες επενδυμένες με διακοσμητικά πλαστικά φύλλα.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Γεώργιος Νταλός
Τμήμα: Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου
Ίδρυμα: ΤΕΙ Θεσσαλίας
Θεματική Περιοχή: Άλλο Επιστημονικό Υπο-Πεδίο
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ