Γενική Μικροβιολογία


Το μάθημα περιλαμβάνει την εισαγωγή στις γενικές αρχές της Μικροβιολογίας, τη γνωριμία με τα είδη/κατηγορίες των μικροοργανισμών και τις κυριότερες λειτουργίες του μικροβιακού κυττάρου.


Στόχοι Μαθήματος

Η εξοικείωση των φοιτητών με τα παρακάτω αντικείμενα: • Εισαγωγή στην Μικροβιολογία, Κατηγορίες και Ταξινόμηση Μικροοργανισμών • Γενικά στοιχεία Ανατομίας και Φυσιολογίας προκαρυωτικού και ευκαρυωτικού κυττάρου • Αναπαραγωγή Μικροοργανισμών, Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη και τη θανάτωση μικροοργανισμών • Γενικά στοιχεία Μυκητολογίας, Ιολογίας, Παρασιτολογίας • Μέθοδοι μικροβιολογικής ανάλυσης


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις.


Περιεχόμενα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 2. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 3. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ 4. ΘΡΕΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 5. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ, ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΩΣΗ 6. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑΣ 8. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑΣ 9. ΣYMBATIKEΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Ιωάννης Γιαβάσης
Τμήμα: Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων
Ίδρυμα: ΤΕΙ Θεσσαλίας
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Τροφίμων και Διατροφής
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ