Εισαγωγή Στη Νοσηλευτική Επιστήμη


Εισαγωγή στην επιστήμη της νοσηλευτικής και το γνωστικό αντικείμενο της νοσηλευτικής. Ιστορική αναδρομή στη νοσηλευτική επιστήμη. Νοσηλευτικές θεωρίες νοσηλευτική διεργασία.


Στόχοι Μαθήματος

• Αντικειμενικός στόχος είναι η κατανόηση βασικών εννοιών της νοσηλευτικής. • Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί: 1. Να περιγράψει βασικά στοιχεία από την ιστορία της Νοσηλευτικής 2. Να κατανοήσει την παρούσα θέση της στην Ιστορία 3. Να εξηγεί την η έννοια της φροντίδας διαχρονικά, 4. Να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο η ιστορία έχει επηρεάσει την ανάπτυξη της νοσηλευτικής 5. Να κατανοήσει τη διαμόρφωση της σύγχρονης νοσηλευτικής. 6. Να διερευνήσει την εννοιολογική, θεωρητική, επιστημονική και φιλοσοφική βάση της Νοσηλευτικής. 7. Να αναλύσει το γνωστικό αντικείμενο της Νοσηλευτικής επιστήμης 8. Να κατανοήσει μια ποικιλία νοσηλευτικών θεωριών 9. Να εφαρμόσει τα θεωρητικά μοντέλα και τις νοσηλευτικές θεωρίες στη νοσηλευτική πρακτική.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Όχι


Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή στη Νοσηλευτική. 2. To stress και η αντιμετώπισή του. 3. Νοσηλευτική Διεργασία. 4. Εκτίμηση της κατάστασης του Ασθενή. 5. Νοσηλευτική Διάγνωση. 6. Προγραμματισμός της Νοσηλευτικής Φροντίδας. 7. Εφαρμογή της Νοσηλευτικής Φροντίδας – Αξιολόγηση των Αποτελεσμάτων. 8. Έγγραφη Τεκμηρίωση της Νοσηλευτικής Φροντίδας. 9. Επικοινωνία. 10. Επικοινωνία – Μέρος 2ο. 11. Ενσυναίσθηση, συναισθηματική νοημοσύνη και ο ρόλος της στην νοσηλευτική φροντίδα . 12. Η Εκπαίδευση του Ασθενή. 13. Αναπνοή, Αρτηριακή Πίεση, Θερμοκρασία, Σφυγμός.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Ευαγγελία Κοτρώτσιου
Τμήμα: Τμήμα Νοσηλευτικής
Ίδρυμα: ΤΕΙ Θεσσαλίας
Θεματική Περιοχή: Επαγγέλματα Υγείας
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ