Αρχιτεκτονική Η/Υ ΙΙ


Το μάθημα περιλαμβάνει την εκμάθηση βασικών και προχωρημένων θεμάτων Αρχιτεκτονικής Ηλ. Υπολογιστών με έμφαση στη δομή μονοπύρηνων και πολυπύρηνων επεξεργαστών και στην αρχιτεκτονική των διαφόρων επιπέδων μνήμης (κρυφή και κύρια μνήμη). Στα πλαίσια των Ασκήσεων Πράξης οι φοιτητές διδάσκονται την γλώσσα περιγραφής υλικού VHDL


Στόχοι Μαθήματος

• Αντικειμενικός στόχος είναι η εκμάθηση βασικών και προχωρημένων θεμάτων αρχιτεκτονικής Η/Υ και της γλώσσας περιγραφής υλικού VHDL. • Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν: 1. Να κατανοήσουν τα βασικά χαρακτηριστικά εξελιγμένων μονοπύρηνων ή πολυπύρηνων επεξεργαστικών συστημάτων και συστημάτων μνήμης 2. Να σχεδιάζουν μικροϋπολογιστικά συστήματα διασυνδέοντας κατάλληλα επεξεργαστές με μνήμες και περιφερειακά κυκλώματα 3. Να γνωρίζουν πλήρως την γλώσσα περιγραφής υλικού (συμπεριλαμβανομένων των: δομών entity/architecture, τρόπων περιγραφής συνδυαστικών κυκλωμάτων όπως ημιαθροιστές, αθροιστές, (από)πολυπλέκετες, (από)κωδικοποιητές, συγκριτές, ακολουθιακών κυκλωμάτων όπως flip flop, μετρητών, καταχωρητών, ALUs, CPUs)


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Απαιτείται η γνώση βασικών αρχών Αρχιτεκτονικής Η/Υ 1


Περιεχόμενα

Στην ύλη του μαθήματος Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ΙΙ περιλαμβάνεται: - Ανασκόπιση δομής ΗΥ (ΚΜΕ, κύρια μνήμη RAM-ROM, είσοδος-έξοδος) - Διασύνδεση RAM/ROM σε ΚΜΕ - Δευτερεύουσα Μνήμη (σκληροί δίσκοι, οπτικοί δίσκοι) - Κρυφή Μνήμη (cache) - Διαφύλλωση/Σελιδοποίηση (paging) Κύριας Μνήμης, Ιδεατή (virtual) Μνήμη, Τμηματοποίηση (segmentation) - Επεξεργαστές μερικώς επικαλυπτόμενων λειτουργειών (pipeline) - Σύγχρονοι και παράλληλοι επεξεργαστές, περιγραφή χαρακτηριστικών Pentium   Στα πλαίσια του εργαστηρίου οι φοιτητές θα διδαχθούν τη γλώσσα περιγραφής υλικού VHDL και το περιβάλλον Altera MaxPlus II από τις ασκήσεις που χρησιμοποιούνταν τα προηγούμενα έτη

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Νίκος Πετρέλλης
Τμήμα: Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ
Ίδρυμα: ΤΕΙ Θεσσαλίας
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ