Μικροοικονομική Ανάλυση Ι


Το μάθημα αποτελεί συνέχεια του μαθήματος της Εισαγωγής στην Οικονομική Θεωρία. Ειδικότερα το μάθημα αυτό αναλύει την διαδικασία λήψης αποφάσεων τόσο των καταναλωτών όσο και των παραγωγών και την επίδραση των αποφάσεων αυτών στην λειτουργία των αγορών με ιδιαίτερη έμφαση σε εφαρμογές που αφορούν την παραγωγή και κατανάλωση αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.


Στόχοι Μαθήματος

Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι να καταστήσει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες ικανούς να χρησιμοποιούν τις παρεχόμενες γνώσεις και εργαλεία ανάλυσης στην επίλυση μικροοικονομικών προβλημάτων. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:  Έχει κατανοήσει τις βασικές υποθέσεις που αφορούν την συμπεριφορά τόσο των καταναλωτών όσο και των παραγωγών  και την διαδικασία λήψης αποφάσεων των δύο αυτών οικονομικών μονάδων. Έχει κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο οι αποφάσεις των καταναλωτών, των παραγωγών αλλά και του κράτους επιδρούν στην λειτουργία των αγορών. Είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει οικονομικά υποδείγματα για  να επιλύσει οικονομικά προβλήματα και να διαμορφώσει μέτρα πολιτικής που ανήκουν στο γνωστικό πεδίο και το επίπεδο του μαθήματος. 


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν απαιτούνται.


Περιεχόμενα

Ανάλυση του υποδείγματος Ζήτησης-Προσφοράς Θεωρία Συμπεριφοράς Καταναλωτή Θεωρία Παραγωγής της Επιχείρησης. Θεωρία Κόστους της Επιχείρησης. Δομή της Αγοράς – Τέλειος Ανταγωνισμός Δομή της Αγοράς - Μονοπώλιο.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Παναγιώτης Λαζαρίδης
Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Ίδρυμα: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θεματική Περιοχή: Άλλο Επιστημονικό Υπο-Πεδίο
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ