Μικροβιολογία Τροφίμων Ι (Εργαστήριο)


Η εξοικείωση των φοιτητών με όρους που άπτονται στην επιστήμη της μοριακής βιολογίας. Η κατανόηση της δυναμικής των διαφόρων μοριακών τεχνικών με σκοπό την χρήση τους στην Μικροβιολογία τροφίμων. Η πραγματοποίηση επιλεγμένων μοριακών μεθόδων στο εργαστήριο και την επιλογή της καταλληλότερης τεχνικής που μπορεί να εφαρμοστεί για την εξυπηρέτηση του σκοπού του κάθε πειραματικού σχεδιασμού.


Στόχοι Μαθήματος

Η εξοικείωση των φοιτητών με τις τεχνικές πουεφαρμόζονται στη μικροβιολογία των τροφίμων.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν απαιτούνται.


Περιεχόμενα

Παρασκευή θρεπτικών υλικών Μέθοδος προσδιορισμού μικροβιακού φορτίου Καταμέτρηση μικροβιακού φορτίου Τεχνικές απομόνωσης αποικιών Χρώση κυττάρων κατά Gram Δοκιμή καταλάσης και οξειδάσης Προσδιορισμός της παρεμποδιστικής δράσης φυσικών αντιμικροβιακών ουσιών Σύγχρονες μέθοδοι προσδιορισμού του μικροβιακού φορτίου

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Ευστάθιος Πανάγου, Πασχαλίτσα Τρυφινοπούλου, Αναστάσιος Σταματίου
Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου
Ίδρυμα: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θεματική Περιοχή: Γεωργική Βιοτεχνολογία
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ