Βιοπληροφορική


Το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση και πρακτική εφαρμογή των βασικών εννοιών, μεθόδων και εργαλείων της Βιοπληροφορικής. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να παρακολουθεί τις συνεχείς εξελίξεις του εν λόγω διεπιστημονικού πεδίου και να χρησιμοποιεί τα εργαλεία Βιοπληροφορικής για την επίλυση προβλημάτων ερευνητικού ενδιαφέροντος.


Στόχοι Μαθήματος

Το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση και πρακτική εφαρμογή των βασικών εννοιών, μεθόδων και εργαλείων της Βιοπληροφορικής. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να παρακολουθεί τις συνεχείς εξελίξεις του εν λόγω διεπιστημονικού πεδίου και να χρησιμοποιεί τα εργαλεία Βιοπληροφορικής για την επίλυση προβλημάτων ερευνητικού ενδιαφέροντος. 


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν απαιτούνται.


Περιεχόμενα

Βιολογικές βάσεις δεδομένων Στοίχιση ακολουθιών ανά ζεύγη Αναζήτηση ομοιοτήτων σε βάσεις δεδομένων ακολουθιών Πολλαπλή στοίχιση ακολουθιών Φυλογενετική ανάλυση Μοριακή οπτικοποίηση Δομική σύγκριση Δομική ταξινόμηση πρωτεϊνών Πρόγνωση δευτεροταγούς δομής Προτυποποίηση ακολουθιών με ομολογία Αναγνώριση διπλώματος Απ' αρχής πρόγνωση τριτοταγούς δομής

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Τριάς Θηραίου
Τμήμα: Βιοπληροφορική
Ίδρυμα: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θεματική Περιοχή: Γεωργική Βιοτεχνολογία
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ