Καλλωπιστικά Φυτά (Εργαστήριο)


Κατάταξη των καλλωπιστικών φυτών σε ομάδες. (ετήσια φυτά άνοιξης και θέρους, πολυετή ποώδη, βολβώδη- κονδυλώδη- ριζωματώδη, φυτά πλαισίων και σχημάτων, αειθαλή θαμνώδη και δενδρώδη, φυλλοβόλα θαμνώδη και δενδρώδη, αναρριχώμενα και έρποντα φυτά, φυτά εσωτερικών χώρων, υδροχαρή φυτά, αλπικά φυτά). Ταξινόμηση. (προσδιορισμός ειδών και ποικιλιών). Μορφολογικά και βιομετρικά χαρακτηριστικά. (σχήμα και μέγεθος του φυτού και των τμημάτων του, περιγραφή άνθους, εποχή άνθησης και καρποφορίας). Πολλαπλασιασμός. (σπόροι, μοσχεύματα, παραφυάδες, καταβολάδες, υπόγεια όργανα, εμβολιασμός). Συνθήκες καλλιέργειας. (κλίμα, έδαφος, άρδευση, λίπανση, κλάδευση, φυτοπροστασία). Χρήσεις των καλλωπιστικών φυτών στην Κηποτεχνία και Αρχιτεκτονική του Τοπίου.


Στόχοι Μαθήματος

Η κατάρτιση επιστημόνων στις διάφορες κατηγορίες φυτικού υλικού (δένδρα, θάμνοι, κ.ά.) την καλλιέργεια και τις απαιτήσεις διαφόρων καλλωπιστικών ειδών.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

---


Περιεχόμενα

Κατάταξη των καλλωπιστικών φυτών σε ομάδες (ετήσια φυτά άνοιξης και θέρους, πολυετή ποώδη, βολβώδη-κονδυλώδη-ριζωματώδη, φυτά πλαισίων και σχημάτων, αειθαλή θαμνώδη και δενδρώδη, φυλλοβόλα θαμνώδη και δενδρώδη, αναρριχώμενα και έρποντα φυτά, φυτά εσωτερικών χώρων, υδροχαρή φυτά, αλπικά φυτά). Ταξινόμηση (προσδιορισμός ειδών και ποικιλιών). Μορφολογικά και βιομετρικά χαρακτηριστικά (σχήμα και μέγεθος του φυτού και των τμημάτων του, περιγραφή άνθους, εποχή άνθησης και καρποφορίας). Πολλαπλασιασμός (σπόροι, μοσχεύματα, παραφυάδες, καταβολάδες, υπόγεια όργανα, εμβολιασμός). Συνθήκες καλλιέργειας (κλίμα, έδαφος, άρδευση, λίπανση, κλάδευση, φυτοπροστασία). Χρήσεις των καλλωπιστικών φυτών στην Kηποτεχνία και Αρχιτεκτονική του Τοπίου.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Μαρία Παπαφωτίου, Αναστασία Ακουμιανάκη-Ιωαννίδου, Αγγελική Παρασκευοπούλου
Τμήμα: Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Ίδρυμα: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θεματική Περιοχή: Άλλο Επιστημονικό Υπο-Πεδίο
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ