Γεωργική Εκπαίδευση


Εκπαίδευση, κατάρτιση και γεωργική εκπαίδευση,¨εισαγωγή και φιλοσοφική θεώρηση. Η γεωργική εκπαίδευση στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Θεωρία των αναγκών και ανάλυση εργασίας, Σχεδιασμός αναλυτικού προγράμματος σπουδών: σκοποί και στόχοι. Εκπαιδευτική ψυχολογία: θεωρίες μάθησης. Μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης. Αρχές τεχνικής εκπαίδευσης: δεξιότητες. Αξιολόγηση προγραμμάτων (τεχνικής) εκπαίδευσης


Στόχοι Μαθήματος

Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις έννοιες, μεθοδολογίες και πρακτικές της διδακτικής ιδίως όσον αφορά στα τεχνικά-επαγγελματικά προγράμματα (με έμφαση στη γεωργική εκπαίδευση). Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής /τρια θα είναι ικανός/ή: Να περιγράψει, διακρίνει και εξηγήσει τις βασικές και κρίσιμες έννοιες, θεωρίες και μεθοδολογίες της (γενικής και τεχνικής/ γεωργικής) εκπαίδευσης (και κατάρτισης). Να εκτιμήσει τις κατάλληλες στρατηγικές και μορφές/τεχνικές διδασκαλίας και τα κατάλληλα εποπτικά μέσα που θα εξασφαλίζουν, κατά περίπτωση, την επιτυχή έκβαση ενός εκπαιδευτικού γεγονότος. Να αναπτύξει/δημιουργήσει τους διδακτικούς στόχους, το σχέδιο διδασκαλίας και τον κατάλληλο τρόπο αξιολόγησης των εκπαιδευομένων στο πλαίσιο ενός αναλυτικού προγράμματος σπουδών. Να αξιολογήσει ένα εκπαιδευτικό γεγονός/ πρόγραμμα. Να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές/τριές του/της για να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να συνθέσουν και να παρουσιάσουν μια εργασία σε συναφή με το αντικείμενο θέματα.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

N/A


Περιεχόμενα

Α. Βασικές έννοιες, αρχές και αντικείμενα της γεωργικής εκπαίδευσης Β. Εξέλιξη της εκπαίδευσης του αγροτικού πληθυσμού στην Ελλάδα Γ. Επαγγελματική γεωργική εκπαίδευση στα κράτη – μέλη της Ε.Ε. Δ. Ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών – ανάλυση επαγγέλματος Ε. Σχεδιασμός αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών ΣΤ. Η μάθηση στην εκπαιδευτική διαδικασία Ζ. Αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Αλέξανδρος Κουτσούρης
Τμήμα: Αγροτική Οικονομία και Ανάπτυξη
Ίδρυμα: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θεματική Περιοχή: Αγροτική Ανάπτυξη και Διοίκηση
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ