Ελληνο-τουρκικές Σχέσεις [Open]


Στο μάθημα συζητούνται τα προβλήματα ασφάλειας που δημιουργεί η ελληνο-τουρκική αντιπαράθεση στη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου καθώς και οι προσπάθειες αντιμετώπισής τους, κυρίως στα πλαίσια των νέων δεδομένων που δημιούργησε το μεταδιπολικό διεθνές σύστημα. Ειδικότερα αναλύονται και συζητούνται μια σειρά από ζητήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων: στην εξελικτική διαμόρφωση της ατζέντας των ελληνο-τουρκικών διαφορών, στις πολιτικές και στρατηγικές παραμέτρους της ελληνο-τουρκικής αντιπαράθεσης, στην οικονομική διάσταση των ελληνοτουρκικών σχέσεων και στην πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών και συγκεκριμένων διεθνών οργανισμών ασφαλείας (ΝΑΤΟ και ΕΕ) απέναντι στην Ελλάδα, την Τουρκία και την Κύπρο. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην εξέταση των ελληνοτουρκικών σχέσεων όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο Ελσίνκι (1999) –και την υιοθέτηση της νέας εξισορρο6ητικής στρατηγικής της Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία μέσω της «ευρωπαϊκής εμπλαισίωσης» της τελευταίας— καθώς και στις προϋποθέσεις και δυνατότητες ουσιαστικού μετασχηματισμού της συγκρουσιακής σχέσης Ελλάδας και Τουρκίας και στην τελική επίλυση της σημαντικότερης διακρατικής αντιπαράθεσης στη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.


Στόχοι Μαθήματος

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα μπορεί:- να διαθέτει σαφή και τεκμηριωμένη γνώση των ειδικών χαρακτηριστικών της ελληνοτουρκικής αντιπαράθεσης που εξηγούν τη συνέχιση της σύγκρουσης μεταξύ των δύο γειτονικών κρατών και μετά το πέρας της διπολικής αντιπαράθεσης- να αποτιμήσει κριτικά την εξέλιξη των ελληνοτουρκικών σχέσεων κατά την τελευταία τεσσαρακονταετία- να διακρίνει την/τις ειδοποιό/ες διαφορά/ες μεταξύ της ελληνοτουρκικής αντιπαράθεσης και άλλων παρόμοιων "διαδικών διακρατικών συγκρούσεων" (conflict dyads)- να αξιολογεί κριτικά τις καταγεγραμμένες αντιλήψεις και προσεγγίσεις στη σχετική με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις βιβλιογραφία όσον αφορά στις προϋποθέσεις μετασχηματισμού της υφιστάμενης σχέσης αντιπαράθεσης προς μια σχέση συνεργασίας ή/και τελικής επίλυσης- να χρησιμοποιήσει τη θεωρητική γνώση και τα μεθοδολογικά εργαλεία της επιστήμης των διεθνών σχέσεων προκειμένου να αναλύσει ειδικότερες περιόδους της ελληνοτουρκικής αντιπαράθεσης (κρίση και ύφεση, περίοδος επισήμων ή ανεπισήμων διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο κρατών, περίοδος μη-διαλόγου κλπ.)


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχουν


Περιεχόμενα

Εξελικτική διαμόρφωση της ατζέντας των ελληνο-τουρκικών διαφορών, Πολιτικές και στρατηγικές παραμέτρους της ελληνο-τουρκικής αντιπαράθεσης, Η οικονομική διάσταση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, Η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών και συγκεκριμένων διεθνών οργανισμών ασφαλείας (ΝΑΤΟ και ΕΕ) απέναντι στην Ελλάδα, την Τουρκία και την Κύπρο, Εεξέταση των ελληνοτουρκικών σχέσεων

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Παναγιώτης Τσάκωνας
Τμήμα: Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Θεματική Περιοχή: Άλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ