Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα


Το μάθημα επικεντρώνεται στις σύγχρονες ψηφιακές μορφές οργάνωσης και λειτουργίας μιας επιχείρησης. Κύρια ζητήματα που αναδεικνύονται στο μάθημα είναι αυτά των μοναδικών χαρακτηριστικών που επιδεικνύει το ηλεκτρονικό επιχειρείν, όπως η παγκόσμια παρουσία, των δυνάμεων που πιέζουν τις επιχειρήσεις για στροφή στο ηλεκτρονικό αυτό μέσο (π.χ. ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις) και των νέων επιχειρηματικών μοντέλων τα οποία προέκυψαν μέσω του διαδικτύου και οι σημαντικές επιπτώσεις που επέφεραν στο κλασσικό επιχειρείν, όπως για παράδειγμα στη μουσική βιομηχανία. Έμφαση δίνεται και στη στρατηγική των ηλεκτρονικών επιχειρήσεων που διαρκώς διαφοροποιείται και μεταλλάσσεται καθώς και στη δύναμη του καταναλωτή που πλέον δεν είναι παθητικός δέκτης πληροφοριών αλλά συμμετέχει ενεργά στη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου και παρεμβαίνει στις επιχειρηματικές διαδικασίες, μέσω των εργαλείων και εφαρμογών του Web 2.0.


Στόχοι Μαθήματος

Κατανόηση όλων των αρχών, των τύπων και των δυνατοτήτων του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Ο φοιτητής, στο τέλος του μαθήματος, θα είναι σε θέση να αναπτύξει ένα επιτυχημένο και πλήρως υλοποιήσιμο επιχειρηματικό σχέδιο για μια ψηφιακή επιχείρηση.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Γενικές προαπαιτούμενες γνώσεις στη Διοίκηση Επιχειρήσεων


Περιεχόμενα

Αρχές του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (Η.Ε.). Λιανικές Πωλήσεις στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. Καταναλωτές στο Internet και Έρευνα Αγοράς. Β2Β Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Υλοποίηση ηλεκτρονικού καταστήματος. Ψηφιακό μάρκετινγκ και διαφήμιση στο Internet. Έρευνα αγοράς στο Internet. Βασικές λειτουργίες και τύποι ηλεκτρονικών αγορών. Ηλεκτρονικές δημοπρασίες. Επιχειρηματικό πλάνο. Κοινωνική υπολογιστική. Άλλες μορφές Η.Ε. (e-government, mobile, κ.λπ.), Στρατηγική στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Δημήτρης Δρόσος
Τμήμα: Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Μηχανικού Η/Υ και Ηλεκτρονικού Μηχανικού
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ