Πληροφορική Κινηματογραφία [open]


Στόχος του μαθήματος είναι: (Α) να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες και τα θέματα της τεχνολογίας των πολυμέσων, ειδικά για την ανάλυση και τον έλεγχο των συστημάτων βιομηχανικής τεχνολογίας, τα οποία χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση πολλαπλών εργασιών σε ένα βιομηχανικό έργο. (Β) Να κατανοήσουν τις επιπτώσεις και τις εφαρμογές των διαφόρων εργαλείων πολυμέσων στον τομέα του σχεδιασμού και των συστημάτων του προϊόντος. Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα αναπτύξει τις απαραίτητες ακαδημαϊκές δεξιότητες για να κατανοήσουν την τεχνολογία των πολυμέσων και τις πρακτικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την μετέπειτα μελέτες.


Στόχοι Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειωθεί ο φοιτητής με τις έννοιες και τους τομείς εφαρμογής των τεχνικών μοντελοποίησης αντικειμένων και απόδοσης της κίνησής τους με υπολογιστή. Οι ιδιότητες του ψηφιακού χώρου και του ψηφιακού χρόνου αναλύονται διεξοδικά και αναφέρονται οι σημαντικότερες εφαρμογές των εννοιών αυτών στον οπτικοακουστικό τομέα Τα εργαστήρια εφαρμογής των ανωτέρω εννοιών και τεχνικών είναι υποχρεωτικά  


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα   Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα  


Περιεχόμενα

Το μάθημα εξετάζει συνοπτικά την ιστορία της πληροφορικής κινηματογραφίας, τις μεθόδους κατασκευής συνθετικών ταινιών και τις θεωρητικές έννοιες που υποστηρίζουν τη δημιουργική πρακτική, όπως π.χ. τις ιδιότητες του ψηφιακού χώρου και τις στρατηγικές σκηνοθεσίας στην αμφίδρομη και μη αμφίδρομη πληροφορική κινηματογραφία. Οι έννοιες αυτές εφαρμόζονται στην πλειοψηφία τους στα εργαστήρια του μαθήματος, όπου εφαρμόζονται επίσης και οι μέθοδοι παραγωγής ταινιών.  

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Παναγιώτης Κυριακουλάκος
Τμήμα: Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Μηχανικού Η/Υ και Ηλεκτρονικού Μηχανικού
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά Δημιουργού

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ