Μικροοικονομική Α [open]


Το μάθημα της Μικροοικονομικής Α' εξετάζει αυτό το τμήμα της οικονομικής θεωρίας που αναφέρεται στη συμπεριφορά των οικονομικών μικρο-μονάδων. Η μικρο-οικονομική θεωρία έχει σαν αντικείμενο την ανάλυση του πλαισίου συμπεριφοράς του πολίτη σαν καταναλωτή και επιχειρηματία. Με τον όρο μικρο-οικονομική αναφερόμαστε στις βασικές αρχές που διέπουν την παραγωγή, ανταλλαγή και κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών. Είναι η καρδιά της οικονομικής επιστήμης και το βασικό εργαλείο ερμηνείας οικονομικής συμπεριφοράς στη σύγχρονη βιομηχανική κοινωνία.


Στόχοι Μαθήματος

Το μάθημα αποσκοπεί να εξετάσει λεπτομερειακά το βασικό αναλυτικό εργαλείο του οικονομολόγου, τη ζήτηση και την προσφορά, όπως επίσης και την ερευνητική μέθοδό του, τη συγκριτική στατική ανάλυση. Ειδικότερα, σκοπός αυτού του μαθήματος είναι η μελέτη της συμπεριφοράς του ατόμου, η θεωρία της επιλογής. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αποφάσεις κατανάλωσης, παραγωγής και επένδυσης κεφαλαίων είναι το αποτέλεσμα των εναλλακτικών λύσεων που κάθε άτομο (είτε είναι καταναλωτής, επιχειρησιακό στέλεχος ή κυβερνητικός αξιωματούχος) πρέπει να αξιολογήσει. Η Μικροοικονομική Α' αποσκοπεί επίσης να εδραιώσει προ-απαιτούμενες γνώσεις για την κατανόηση της ύλης του μαθήματος της Μικροοικονομικής Β', όπου θα εξετασθούν θέματα συμπεριφοράς της τυπικής επιχείρησης σε διάφορες μορφές αγορών.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχουν προαπαιτήσεις


Περιεχόμενα

Το μάθημα της Μικροοικονομικής Α' εξετάζει αυτό το τμήμα της οικονομικής θεωρίας που αναφέρεται στη συμπεριφορά των οικονομικών μικρο-μονάδων. Η μικρο-οικονομική θεωρία έχει σαν αντικείμενο την ανάλυση του πλαισίου συμπεριφοράς του πολίτη σαν καταναλωτή και επιχειρηματία. Με τον όρο μικρο-οικονομική αναφερόμαστε στις βασικές αρχές που διέπουν την παραγωγή, ανταλλαγή και κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών. Είναι η καρδιά της οικονομικής επιστήμης και το βασικό εργαλείο ερμηνείας οικονομικής συμπεριφοράς στη σύγχρονη βιομηχανική κοινωνία.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΟΤΣΙΑΣ
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Θεματική Περιοχή: Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ