Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης [open]


Το μάθημα έχει ως βασικό στόχο την καλλιέργεια και ανάπτυξη ώριμης και δομημένης αναλυτικής σκέψης, απαραίτητης για τη λήψη αποφάσεων στο πεδίο της διοίκησης επιχειρήσεων. Συμπληρώνοντας την κατανόηση της λογικής και της οργάνωσης που διέπει το αντικείμενο της πληροφορικής, γνώση που έχει αποκτηθεί από τα εισαγωγικά μαθήματα νέων τεχνολογιών, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να διαχειριστούν με καλύτερο τρόπο ακόμα πιο σύνθετα και περίπλοκα θεωρητικά και πρακτικά προβλήματα σε όλο το φάσμα των γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.


Στόχοι Μαθήματος

Το μάθημα έχει ως βασικό στόχο την καλλιέργεια και ανάπτυξη ώριμης και δομημένης αναλυτικής σκέψης, απαραίτητης για τη λήψη αποφάσεων στο πεδίο της διοίκησης επιχειρήσεων. Συμπληρώνοντας την κατανόηση της λογικής και της οργάνωσης που διέπει το αντικείμενο της πληροφορικής, γνώση που έχει αποκτηθεί από τα εισαγωγικά μαθήματα νέων τεχνολογιών, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να διαχειριστούν με καλύτερο τρόπο ακόμα πιο σύνθετα και περίπλοκα θεωρητικά και πρακτικά προβλήματα σε όλο το φάσμα των γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων. Επιπρόσθετα, υπάρχουν οι επιμέρους στόχοι: •Παρουσίαση της έννοιας των πληροφοριακών συστημάτων •Κατανόηση της σημασίας και των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων που προσφέρουν τα πληροφοριακά συστήματα στη σύγχρονη επιχείρηση •Κριτική επισκόπηση παραμέτρων που σχετίζονται με τη φύση των πληροφοριακών συστημάτων •Απόκτηση γνώσεων για μία ορθολογική, αποτελεσματική και οργανωμένη προσέγγιση στην επίλυση επιχειρηματικών προβλημάτων με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα. Ωστόσο το μάθημα δεν είναι εισαγωγικό και απευθύνεται σε χρήστες που έχουν παρακολουθήσει τα εισαγωγικά μαθήματα νέων τεχνολογιών του Τμήματος και έχουν ήδη αποκτήσει τις βασικές γνώσεις πάνω στα γνωστικά αντικείμενα της πληροφορικής και της διοίκησης.


Περιεχόμενα

Ι. Σύγχρονες επιχειρήσεις και πληροφοριακά συστήματα 1.Έννοια και σημασία των πληροφοριακών συστημάτων 2.Ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα και αξιοποίηση των ΤΠΕ 3.Επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος   ΙΙ. Τεχνολογική υποδομή πληροφοριακών συστημάτων 4.Πληροφορική: υλικό και λογισμικό 5.Διαχείριση δεδομένων και πληροφοριών 6.Επικοινωνίες: δίκτυα και διαδίκτυο 7.Ειδικές παράμετροι: ασφάλεια και ακεραιότητα πληροφοριών   ΙΙΙ. Η αξιοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων στην πράξη 8.Επίτευξη αριστείας και ικανοποίηση πελατών 9.Ηλεκτρονικό εμπόριο 10.Λήψη αποφάσεων και κεφαλαιοποίηση γνώσης

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Νικόλαος Ιάσων Κουφοδόντης
Τμήμα: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ