Ανάλυση Δεδομένων [open]


Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των τεχνικών συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων. Η ποιότητα και η αντιπροσωπευτικότητα των δεδομένων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχία μιας έρευνας. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται ο σχεδιασμός ενός δείγματος και οι διάφορες τεχνικές δειγματοληψίας, όπως τυχαία, στρωματοποιημένη, κατά συστάδες και συστηματική δειγματοληψία. Μετά τη συλλογή των δεδομένων ακολουθεί η διερεύνηση των συσχετίσεων τους, ο έλεγχος ανεξαρτησίας τους, η διερεύνηση της γραμμικότητας των σχέσεών τους κ.λπ. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται προς το σκοπό αυτό παρουσιάζονται στα πλαίσια του μαθήματος και εφαρμόζονται με τη χρήση των στατιστικών πακέτων SPSS και Minitab. Τέλος, στο πλαίσιο του μαθήματος θα εξετάζονται μελέτες περίπτωσης, όπου θα γίνεται ο σχεδιασμός του δείγματος βάσει των απαιτήσεων της κάθε μελέτης, η επεξεργασία των δεδομένων και τέλος η παρουσίαση των αποτελεσμάτων.


Στόχοι Μαθήματος

Με την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας ο φοιτητής θα είναι σε θέση να γνωρίζει τον τρόπο σχεδιασμού ενός δείγματος, να αναγνωρίζει και να επιλέγει τις διάφορες τεχνικές δειγματοληψίας να αναγνωρίζει τις τεχνικές ανάλυσης των δεδομένων, να επεξεργάζεται τα δεδομένα μέσω σύγχρονων στατιστικών πακέτων να παρουσιάζει τα αποτελέσματα της ανάλυσης των δεδομένων και να ερμηνεύει τα αποτελέσματα της ανάλυσης των δεδομένων.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Επαρκής γνώση της ύλης του μαθήματος Μαθηματικά και Στατιστική Α΄ & Β΄.


Περιεχόμενα

Διαισθητική Δειγματοληψία Δειγματοληψία κατά Πιθανότητα Απλή Τυχαία Δειγματοληψία Στρωματοποιημένη Δειγματοληψία Συστηματική Δειγματοληψία Δειγματοληψία κατά Ομάδες Σύγκριση Αποτελεσματικότητας Δειγματοληπτικών Σχεδίων Εισαγωγή στο SPSS Ανασκόπηση των στατιστικών μεθόδων Περιγραφική Ανάλυση Διαγράμματα Έλεγχοι Υποθέσεων (κατηγορικές μεταβλητές; ένα δείγμα, δύο ανεξάρτητα δείγματα, δύο εξαρτημένα δείγματα) Ανάλυση Διακύμανσης κατά έναν και δύο παράγοντες Ανάλυση Παλινδρόμησης Πολλαπλή Ανάλυση Παλινδρόμησης

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Ελένη Γάκη
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Θεματική Περιοχή: Μαθηματικά
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ