Τεχνολογικές και Διδακτικές Καινοτομίες με τη Χρήση της Πληροφορικής: Εικονική Πραγματικότητα [open]


Το μάθημα αναλύει διεξοδικά μια σειρά από εξειδικευμένα θέματα που αφορούν εφαρμογές της Πληροφορικής στην εκπαιδευτική διαδικασία. Συγκεκριμένα ασχολείται με τα τρισδιάστατα γραφικά, με τους εικονικούς κόσμους, τη χρήση προηγμένου τεχνολογικού εκπαιδευτικού εξοπλισμού και τέλος με τις εκπαιδευτικές εφαρμογές της Εικονικής Πραγματικότητας. Η Εικονική Πραγματικότητα (Ε.Π.) είναι μία τεχνολογική εξέλιξη που δυνητικά μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τις αντιλήψεις που έχουμε σχετικά με τη μαθησιακή διαδικασία. Η σειρά των διαλέξεων αποσκοπεί στην ανάπτυξη μίας -κατά το δυνατό- ολοκληρωμένης αντίληψης για τους τρόπους με τους οποίους αυτό μπορεί να επιτευχθεί. Το αντικείμενο προσεγγίζεται τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά. Αναλύεται η θεωρητική τεκμηρίωση που παρέχεται από τις σημαντικότερες θεωρίες μάθησης, οι κατηγορίες, το λογισμικό που χρησιμοποιείται και το ενδιαφέρον εστιάζεται στις εκπαιδευτικές εφαρμογές. Στο πρακτικό σκέλος, με τη χρήση ανάλογου προγράμματος οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν εμπράγματες εμπειρίες με την ανάπτυξη απλών εφαρμογών Ε.Π. για εκπαιδευτική χρήση.


Στόχοι Μαθήματος

Το μάθημα αποσκοπεί στο να έχουν οι φοιτητές αντίληψη και άποψη για τα παρακάτω θέματα:  Των τεχνολογιών αιχμής και κυρίως των τρισδιάστατων γραφικών και της Ε.Π. Των δυνατοτήτων των παραπάνω μέσων να υποστηρίξουν τη μαθησιακή διαδικασία. Τον εντοπισμό των προβλημάτων που πρέπει να επιλυθούν από το υλικό και το λογισμικό κατά την ανάπτυξη εφαρμογών που χρησιμοποιούν τρισδιάστατα γραφικά, σε αντιδιαστολή με τις λιγότερο απαιτητικές στον τομέα αυτό εφαρμογές πολυμέσων. Τον εντοπισμό των κρίσιμων σημείων που αφορούν την κατασκευή εικονικών περιβαλλόντων και της χρήσης τους από τους μαθητές. Τις κατηγορίες και το ευρύ φάσμα εφαρμογής της Ε.Π. Του λογισμικού που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη εφαρμογών Ε.Π. Τα βήματα που απαιτούνται από τη σύλληψη ως την υλοποίηση μίας εφαρμογής.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Βασικές γνώσεις Πληροφορικής και χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών. Τα προγράμματα που θα χρησιμοποιηθούν απαιτούν καλούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές και κυρίως καλές κάρτες γραφικών.


Περιεχόμενα

Τα πρώτα μαθήματα είναι θεωρητικά. Παρουσιάζεται το θεωρητικό και τεχνικό υπόβαθρο που αφορά τις εφαρμογές της Εικονικής Πραγματικότητας. Με την ολοκλήρωση της θεωρίας, το μάθημα γίνεται καθαρά πρακτικό. Παρουσιάζεται και αναλύεται η χρήση της πλατφόρμας κατασκευής εικονικών κόσμων Opensim

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Εμμανουήλ Φωκίδης
Τμήμα: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Θεματική Περιοχή: Άλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ