Προχωρημένη Χρηματοοικονομική & Διαχείριση Κινδύνων [open]


Το μάθημα εστιάζει στην κατανόηση σύγχρονων και σύνθετων θεμάτων της εφαρμοσμένης χρηματοοικονομικής, με έμφαση στην ανάλυση, εμβάθυνση και λήψη κρίσιμων αποφάσεων διοίκησης που συνδέονται με τη χρηματοοικονομική λειτουργία των επιχειρήσεων και τη διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων. Ειδικότερα, το μάθημα καλύπτει τις ακόλουθες κατευθύνσεις: θεμελιώδεις αρχές και εφαρμοσμένες μέθοδοι χρηματοοικονομικής λειτουργίας επιχειρήσεων, λειτουργία διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών και θεσμών, σύγχρονα χρηματοοικονομικά προϊόντα, αποτίμηση και διαχείριση χαρτοφυλακίου, αξιολόγηση και λήψη στρατηγικών επενδυτικών αποφάσεων, προσδιορισμός και ανάλυση κόστος κεφαλαίου, συγχωνεύσεις - εξαγορές - αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων, αρχές εταιρικής διακυβέρνησης, στρατηγικές διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων.


Στόχοι Μαθήματος

Οι βασικοί μαθησιακοί στόχοι εστιάζονται στην κατάκτηση μίας συστηματικής και πρακτικής προσέγγισης του επιστημονικού αντικειμένου που συνδέει ολοκληρωμένα το σύνολο των κρίσιμων χρηματοοικονομικών αποφάσεων στη σύγχρονη επιχείρηση. Το μάθημα υποστηρίζει την κριτική ανάλυση των κεντρικών θεμάτων της χρηματοοικονομικής διοικητικής, συμβάλλει στην κατανόηση λήψης κρίσιμων χρηματοοικονομικών αποφάσεων και αναπτύσσει τεχνογνωσία στην άσκηση χρηματοοικονομικής διοίκησης.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Κανένα


Περιεχόμενα

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Διάγνωση Κερδοφορίας, Κινδύνων, Ανάπτυξης Χρονική Αξία Χρήματος & Θεωρία Επιτοκίων Μέθοδοι Αξιολόγησης & Λήψης Επενδυτικών Αποφάσεων Άντληση Κεφαλαίων & Έκδοση Αξιόγραφων Υπολογισμός Κόστους Κεφαλαίου & Κεφαλαιακής Διάθρωσης Συγχωνεύσεις & Εξαγορές Απόδοση & Κίνδυνος Εισαγωγή στη Διαχείριση Κινδύνων

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Θεόδωρος Συριόπουλος
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΗΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Θεματική Περιοχή: Άλλα Ανεξάρτητα Τμήματα
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ