Αρχαία Ελληνική Φιλολογία [open]


Το μάθημα επικεντρώνεται στη διερεύνηση δύο αλληλένδετων λογοτεχνικών ειδών, του έπους και της τραγωδίας και εξετάζει την ιστορία, τις πηγές και την υποδοχή τους στην αρχαιότητα και σήμερα. Κατά το πρώτο ήμισυ του εξαμήνου γίνεται συστηματική μελέτη των διαφόρων κατηγοριών του έπους (ηρωικό, βιοσοφικό, θρησκευτικό), εξετάζονται οι πηγές, τα σωζόμενα κείμενα, τα προβλήματα και νέες προσεγγίσεις στην ιστορία του είδους, ιδιαίτερα στα ομηρικά έπη. Στη συνέχεια, το μάθημα επικεντρώνεται στη διερεύνηση της τραγωδίας ως δημιούργημα της αστικής λογοτεχνίας και εξετάζει τη σχέση της με το έπος και τη θέση της στην πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα του 5ου αιώνα. π.Χ. Γίνεται αναφορά σε έργα από κάθε έναν από τους σωζόμενους, Αισχύλο, Σοφοκλή και του Ευριπίδη


Στόχοι Μαθήματος

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος ο φοιτητής / φοιτήτρια θα είναι σε θέση να:- Γνωρίζει την ιστορία της λογοτεχνίας.- Αναγνωρίζει τα είδη της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας.- Προσδιορίζει τα βασικά προβλημάτα της έρευνας και τους μεθοδολογικούς περιορισμούς σχετικά με τη μελέτη του έπους και της τραγωδίας.- Προσδιοριζει εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης για το έπος.- Αναλύει τις σύγχρονες μελέτες της βιβλιογραφίας σχετικά με το έπος.- Προσδιορίζει τη σχέση έπους και τραγωδίας- Κατανοεί τις διάφορες πτυχές του αρχαίου ελληνικού θεάτρου και ιδιαίτερα της τραγωδίας (θρησκευτικές, κοινωνικές, πολιτικές).- Να εκφράσει τεκμηριωμένες απόψεις σχετικά με την επίδραση του είδους στην εποχή και σήμερα τους.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχουν


Περιεχόμενα

Εισαγωγή, Τα Ομηρικά Έπη, Τραγωδία, Κωμωδία

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Σπύρος Συρόπουλος
Τμήμα: Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Θεματική Περιοχή: Γλώσσα και Λογοτεχνία
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ